บรรยากาศงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ

งานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

งานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่เกษตร 4.0” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดินและปุ๋ยซึ่งมีผู้ประกอบการจากที่ต่างๆมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ