บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด

นิว อีร่า มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

นิว อีร่า มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

บริษัท บางกอกสปอร์ตแวร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นิว อีร่า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นำโดย นัยนา สิริสิงห์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงเรียน บ้านทุ่งคา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้