บริษัท ลิฟท์ เวิร์คส จำกัด

ARITCO MODEL CONTEST

ARITCO MODEL CONTEST

บริษัท LIFT WORKS จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้า ARITCO HOME LIFT จัดโครงการ “ARITCO MODEL CONTEST 2016” ในหัวข้อ “ARITCO NEXT LEVEL LIVING 2016” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อม ใบประกาศนียบัตร การประกวดออกแบบโมเดลทางสถาปัตยกรรม ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เสนอผลงาน และได้รู้จักกับลิฟต์บ้านซึ่ง จะเป็นของใช้ประจำวันต่อไปในอนาคต โครงการ “ARITCO MODEL CONTEST 2016”เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษารวมทีม ตั้งแต่ 1-3 คน ประชันไอเดียเฉียบ ในการออกแบบสร้างสรรค์โมเดลจำลองในรูปแบบ 3 มิติ สามารถนำเสนอ ออกมาในรูปแบบบ้าน ออฟฟิศ โรงเเรม โรงเรียน ร้านค้า ร้านกาแฟ หรืออื่นๆตามจินตนาการ ๐ จะต้องมีลิฟต์ Aritco เป็นตัวเชื่อมระหว่างชั้นอยู่ในชิ้นงานนั้น […]