บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

กฟผ. ชวนเยาวชนร่วมเวิร์คช็อปด้านพลังงาน กับการประกวด “Conserve Today. Live Tomorrow”

กฟผ. ชวนเยาวชนร่วมเวิร์คช็อปด้านพลังงาน  กับการประกวด “Conserve Today. Live Tomorrow”

เมื่อเร็วๆ นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนางปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง) พาทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หัวข้อ “Conserve Today. Live Tomorrow” ไปทำกิจกรรมค่ายเยาวชนประหยัดพลังงาน หรือ Energy Efficiency Youth Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อคลิปวิดิโอจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกิจกรรมนันทนาการ สนุกสนาน พร้อมทั้งรับความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อวิดีโอ รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานต่อไป ทั้งนี้ผลประกวดคลิปวิดีโอ จะประกาศภายในงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ […]

กฟผ. ชวนเยาวชนร่วมเวิร์คช็อปด้านพลังงาน กับการประกวด “Conserve Today. Live Tomorrow”

กฟผ. ชวนเยาวชนร่วมเวิร์คช็อปด้านพลังงาน  กับการประกวด “Conserve Today. Live Tomorrow”

เมื่อเร็วๆ นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนางปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง) พาทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หัวข้อ “Conserve Today. Live Tomorrow” ไปทำกิจกรรมค่ายเยาวชนประหยัดพลังงาน หรือ Energy Efficiency Youth Camp ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อคลิปวิดิโอจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกิจกรรมนันทนาการ สนุกสนาน พร้อมทั้งรับความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อวิดีโอ รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานต่อไป ทั้งนี้ผลประกวดคลิปวิดีโอ จะประกาศภายในงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ […]