บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MSC จัดงาน IBM i Forum 2019 อัพเดตเทคโนโลยีบนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด IBM i 7.4 แนะนำการพัฒนา Mobile Application บนเครื่อง IBM i

MSC จัดงาน IBM i Forum 2019 อัพเดตเทคโนโลยีบนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด  IBM i 7.4 แนะนำการพัฒนา Mobile Application บนเครื่อง IBM i

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG) และทีมงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “IBM i Forum 2019” เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ บนผลิตภัณฑ์ IBM i เนื่องจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด “IBM i 7.4” ที่มีความสามารถทำ Database Protection แบบ DB2 Active-Active แบบไร้ขีดจำกัด และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในงานได้มีการอัพเดททิศทางและเทคโนโลยีใหม่ของ IBM i 7.4 เช่น การจัดการหน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้สิทธิกับผู้ใช้งานอย่างแม่นยำ และโซลูชั่นการพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการพัฒนาไปสู่ Mobile Application บน IBM i พร้อมการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “B-Safe” ซึ่งเป็นการจัดการ Security & Compliance, การนำเสนอการลงทุนแบบ OPEX เช่น […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Value Creation through Digital Transformation ยกระดับการทำ BI สู่ AI

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Value Creation through Digital Transformation ยกระดับการทำ BI สู่ AI

คุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ได้จัดงาน “Value Creation through Digital Transformation” เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโซระ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ และวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยี Augmented Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Business Intelligence (BI) ซึ่งจะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทีมีจำนวนมหาศาลจากภายในและภายนอกองค์กร มาประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและประมาณผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “What is Qlik Plan for 2019 and What’s new from Qlik” โดย คุณปิยะ ไพฑูรย์รจิตพิพิธ […]

MSC จัดโครงการ Metro Brain Based Startup 2019

MSC จัดโครงการ Metro Brain Based Startup 2019

คุณธวิช จารุวจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศในงาน “Metro Brain Based Startup” เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพิ่มโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณวนารักษ์ เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ZATCI), คุณชาครีอมร ติรชุลีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอลฟิน กรุ๊ป จำกัด, คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา COO จาก wongnai.com และคุณชัชวาล เหล่าเรืองธนา Business Development & Consultant บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน และนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำปฏิทินไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th หรือ https://www.metrosystems.co.th/

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด มั่นใจเลือกโซลูชั่น Data Protection อันดับหนึ่ง Dell EMC IPDA DP4400 จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด มั่นใจเลือกโซลูชั่น Data Protection อันดับหนึ่ง  Dell EMC IPDA DP4400 จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell EMC Data Protection ในชื่อ “IDPA DP4400” จาก Dell EMC ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ให้เป็นผู้ออกแบบโซลูชั่นสำหรับการสำรองข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และทำสำเนาข้อมูลแบบออนไลน์ไว้ที่ศูนย์สำรอง ซึ่งเป็นการติดตั้งโซลูชั่น Dell EMC “IDPA DP4400” ชุดแรกในประเทศไทยหลังจากได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วนั้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณจิรพงษ์ แสวงธรรม (ที่ 2 ทางขวา) Department Manager บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด (หรือ STP) เป็นตัวแทนรับมอบงานจาก คุณจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ (ที่ 2 ทางซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) […]

MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับ อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ คณบดี, คณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กว่า 40 ท่าน ในการเยี่ยมชมองค์กรครั้งนี้ เราได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมองค์กรได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม ได้ให้เกียรติยายความรู้เรื่อง “Essential Soft Skills for Graduate Students” และ คุณอภิศักดิ์ คงศร, Digital Infrastructure Officer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure” จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณอภิศักดิ์ คงศร, Digital Infrastructure Officer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email : jariyyim@metrosystems.co.th Website : […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณอภิศักดิ์ คงศร, Digital Infrastructure Officer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Journey to Digital Infrastructure” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email : jariyyim@metrosystems.co.th Website : […]

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจากซ้ายไปขวา Mr. Tiang-Hin Ang General Manager Channels, Asia Pacific Japan Dell EMC, คุณคุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น MSC คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย Dell EMC (Mr. Noppadol Punyatipat, Country Managing Director, Dell EMC Thailand) และคุณอโณทัย เวทยากร ตำแหน่งรองประธานบริหาร Dell EMC (Mr. Anothai Wettayakorn, Vice President, Dell EMC (Indochina) คุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น ตัวแทนจาก บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รับรางวัล “FY2019 […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมองค์กรได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มปัญชี การเงินและธุรการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication ได้ให้เกียรติยายความรู้เรื่อง “Essential Soft Skills for Graduate Students” และ คุณมีลาภ โสขุมา, Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “Now & New Data Center Management” คณะนิสิต และอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท […]

1 2 3