บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจากซ้ายไปขวา Mr. Tiang-Hin Ang General Manager Channels, Asia Pacific Japan Dell EMC, คุณคุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น MSC คุณนพดล ปัญญาธิปัตย์ ตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย Dell EMC (Mr. Noppadol Punyatipat, Country Managing Director, Dell EMC Thailand) และคุณอโณทัย เวทยากร ตำแหน่งรองประธานบริหาร Dell EMC (Mr. Anothai Wettayakorn, Vice President, Dell EMC (Indochina) คุณชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น ตัวแทนจาก บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC รับรางวัล “FY2019 […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MSC เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมองค์กรได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มปัญชี การเงินและธุรการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication ได้ให้เกียรติยายความรู้เรื่อง “Essential Soft Skills for Graduate Students” และ คุณมีลาภ โสขุมา, Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “Now & New Data Center Management” คณะนิสิต และอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day 2019)

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day 2019)

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่สามจากซ้าย) รองประธานกรรมการ และคุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต (ที่สามจากขวา)กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day 2019” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 และกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2562 โดยในปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.8% และมีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท คิดเป็น 20.5% บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีสินทรัพย์รวม 3,510 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,648 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,862 ล้านบาท […]

MSC เผยรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,974 ล้านบาท กำไรสุทธิ 283 ล้านบาท ในปี 2561

MSC เผยรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,974 ล้านบาท กำไรสุทธิ 283 ล้านบาท ในปี 2561

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ก่อตั้งเมื่อปี 2529 ดำเนินธุรกิจการบริการด้านไอทีแบบครบวงจรมาเป็นเวลากว่า 33 ปี โดยมีกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นส์ (Digital Solutions Group – DSG) 2.กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง (Digital Printing Group – DPG) 3.กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ (Solutions Integration Group – SIG) ในการร่วมกันช่วยให้องค์กรของลูกค้าบริหารธุรกิจด้วยความต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ในปี 2561 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร ได้เผยผลประกอบการปี 2561 ว่าบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.8% และมีกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท คิดเป็น 20.5% บริษัทฯ และบริษัทย่อย […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” จัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาอนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ของบริษัทฯ สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th หรือ www.metrosystems.co.th

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับเลอโนโว และนูทานิกซ์ ตอกย้ำความสำเร็จ มุ่งสู่ HCI อันดับ 1

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับเลอโนโว และนูทานิกซ์ ตอกย้ำความสำเร็จ มุ่งสู่ HCI อันดับ 1

นายชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นูทานิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เรียนเชิญกลุ่มลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ เข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดจากเลอโนโวและนูทานิกซ์ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จมุ่งสู่ Hyperconverged Infrastructure หรือ HCI อันดับ 1 ณ “โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล” เพลินจิต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ภายในงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในโลกดิจิตอล ในกลุ่มในที่เป็น Hyperconverged Infrastructure ซึ่งนูทานิกซ์ยังไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่เป็น HCI อันดับ 1 เท่านั้น ยังมีการพัฒนาต่อยอดโซลูชั่น เพื่อรองรับกับเทคโนโลยี ใหม่ๆที่หลากหลายและท้าทายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Multi-Cloud, Big Data, Security, IoT เป็นต้น ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานูทานิกซ์ ได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความสามารถ […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา “Squeezing Sales Using CRM AI Microsoft Dynamics 365”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา “Squeezing Sales Using CRM AI Microsoft Dynamics 365”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน “Squeezing Using CRM AI Microsoft Dynamics 365” เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงลึก และแนะนำเครื่องมือที่ช่วยด้านงานขาย ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และเพิ่มผลิตภาพ ปัจจุบันทุกองค์กรต่างแสวงหาโซลูชั่น หรือ แอพพลิเคชั่นที่เป็นตัวช่วยให้เพิ่มยอดขาย และลดความเสี่ยงจากโอกาสที่อาจหลุดลอยไปจากกิจกรรมที่ไม่ตรงจุด การสัมมนานี้จึงมุ่งเน้นเรื่อง “An Impact of Technology to a Customer Journey on a Digital Platform” โดยคุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช, Vice President บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), เรื่อง “AI Trend for Sales” โดยคุณกิตติพงศ์ อภิพัฒนวงศ์, Solution Specialist […]

เมโทรซิสเต็มสฯ หรือ MSC รับ 2 รางวัลจากงาน HPE Partner Kickoff 2019

เมโทรซิสเต็มสฯ หรือ MSC รับ 2 รางวัลจากงาน HPE Partner Kickoff 2019

:รายชื่อในภาพจากซ้ายไปขวา: คุณพลาศิลป์ วิชิวานิเวชน์ Managing Director HPE, คุณวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง President of Digital Soultions Group MSC , คุณพรชัย มครพันธ์ Pointnext Country Manager HPE และ คุณอุไรพรรณ วงศ์สุวัฒน์ Indirect Country Manager, Channel and Alliances HPE คุณวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง President of Digital Solutions Group ตัวแทนจาก บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Strategic Award 2018 “The Best GreenLake Reseller” และ “Best GreenLake Reseller […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2562

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีนางนิตยา ธนวิริยะกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ / กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร เข้าร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/