บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยจัดเวิร์คช็อป“The Art of Sound Creation”ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยจัดเวิร์คช็อป“The Art of Sound Creation”ครั้งแรกในไทย                ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยจัดเวิร์คช็อป“The Art of Sound Creation”ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทย จัด “The Art of Sound Creation”เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส ครั้งแรกของเมืองไทยที่มีกูรูด้านการสร้างสรรค์โฆษณาและประพันธ์ดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับโลกมารวมตัวกัน เพื่อมอบความรู้และทักษะการสร้างเสียงและดนตรีเพื่อการแข่งขันสร้างสรรค์งานโฆษณาระดับโลก สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายโดย 4 ผู้เชี่ยวชาญ ยุทธพงศ์ วรานุเคราะห์โชค ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา จาก บริษัท โอกิลวี่แอนด์ เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งประเทศไทยKevan Frost มือรางวัลชาวอังกฤษ ในด้านการประพันธ์ดนตรี และโปรดิวเซอร์ของศิลปินระดับโลก รพีเดช กุลบุศย์นักประพันธ์เพลง โปรดิวเซอร์ และ JakeCraig Sound Engineerจาก Studio 28 ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์เพลงและเสียงมากว่า 13 ปีนอกจากนี้ […]