บิ๊กซีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย

บิ๊กซีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย

บิ๊กซีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย

บิ๊กซีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นำโดย วารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดงานส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย หนึ่งในโครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชนปี 3” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โสรส รอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 และอ้วน รังสิต ศิรนานนท์ ร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็วๆ นี้