บีเอฟเอส โปรแหวน บริจาค บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส

บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส มอบเงินบริจาคจากการประมูลร่วมเล่นกอล์ฟกับโปรแหวน-พรอนงค์ เพชรล้ํา ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส มอบเงินบริจาคจากการประมูลร่วมเล่นกอล์ฟกับโปรแหวน-พรอนงค์ เพชรล้ํา ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส (บีเอฟเอส) นำโดยคุณเดวิด แอมบริดจ์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานคลังสินค้า และคุณสมฤทัย ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท พร้อมโปรแหวน – พรอนงค์ เพชรล้ํา เข้ามอบเงินบริจาคที่ได้รับจากการประมูลเล่นกอล์ฟกับ โปรแหวน ในงานเลี้ยงการกุศลและประกาศรางวัลบีเอฟเอสคาร์โก้ อวอร์ด กาล่า ดินเนอร์ครั้งที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งนำของเล่นเด็กมาบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บ้านแห่งความหวัง ซอยอ่อนนุช 86 โดยมีคุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ โดยงานเลี้ยงการกุศลและประกาศรางวัลดังกล่าว ได้มีการระดมทุนเพื่อบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เพื่อสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน อ่อนนุชแห่งใหม่ (ซอยอ่อนนุช 88) ซึ่งภายในงานมีการประมูลรางวัลร่วมเล่นกอล์ฟกับโปรแหวน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโปรแหวนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การบริจาคดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายของทางบริษัทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นความตั้งใจของบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กอ่อนที่อยู่ในชุมชนแออัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ