บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication) 02391133282

วิศวลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด งานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016

วิศวลาดกระบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด งานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ IEEE Thailand Solid-State Circuits Society เป็นเจ้าภาพจัดงานบรรยายวิชาการ IEEE SSCS ประจำปี 2016 (2016 IEEE SSCS Distinguished Lecturer Program) ในหัวข้อ “เทคนิคสำหรับออกแบบวงจรภาครับแบบซีมอสที่ทำงานในย่านคลื่นความถี่วิทยุที่ทนต่อสัญญาณรบกวน (Interference Robust CMOS Radio Receiver Techniques) และ วงจรภาครับส่งชนิดฟูลดูเพล็กซ์แบบอินแบนด์ (In-band Full Duplex Transceivers)” โดย รศ.เอริค คลัมเพอริ้งค์ (Assoc. Prof. Eric Klumperink) University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและการสร้างวงจรรวมในประเทศไทย (IC Design and […]