ประกวดนางงามสมุทรสาคร

ประกวดนางงามนนทบุรี – นางงามสมุทรสาคร 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

ประกวดนางงามนนทบุรี – นางงามสมุทรสาคร 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

อัษฎางค์ สุขวิเศษ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับวรารัตน์ รัตนาวงศ์ไชยา กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการประกวดนางงามนนทบุรี – นางงามสมุทรสาคร 2562 พร้อมทั้งให้กำลังใจนางงามที่เข้าร่วมการประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดก้าวสู่เวทีระดับประเทศในเวทีนางสาวไทย 2562