ประกาศแล้ว!!! 15 โครงงานรอบชิงชนะเลิศ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22

ประกาศแล้ว!!! 15 โครงงานรอบชิงชนะเลิศ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22

ประกาศแล้ว!!! 15 โครงงานรอบชิงชนะเลิศ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22

ประกาศแล้ว!!! 15 โครงงานรอบชิงชนะเลิศ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ ‘วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0’ กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 22 โครงการนี้ได้ปลูกฝังเด็กไทยให้รักวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะการคิด การค้นคว้า การสังเกต การวิเคราะห์ผ่านการทำโครงงาน โดยมี รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และประธานในการตัดสิน และนายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ดำเนินการคัดเลือกผลงาน ณ ห้องสกายรูม โรงแรมใบหยกสกาย