ประนอมข้อพิพาท

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมกับ WMO จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทในทางแพ่งและพาณิชย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับ World Mediation Organization (WMO) และGeorge Mason University Korea (GMUK) องค์กรชั้นนำด้านการประนอมข้อพิพาท จัดการสัมมนา World Mediation Organization Symposium ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี ภายใต้แนวคิด Mediation : The Language of Peaceful and Conflict Resolution เป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการประนอมข้อพิพาทและบริหารความขัดแย้ง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย สำหรับรูปแบบการสัมมนาจะเป็นการบรรยายร่วมกับการทำเวิร์คชอป ด้านการประนอมข้อพิพาท ในหัวข้อต่างๆ เช่น • การประนอมข้อพิพาทในธุรกิจก่อสร้าง โดยมร.วิคเตอร์ สมิธ ผู้ประนอมข้อพิพาทของที เอช เอ ซี […]

สร้างความเข้าใจมติใหม่ครม.

สร้างความเข้าใจมติใหม่ครม.

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมถ่ายภาพกับ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นมติคณะรัฐมนตรี 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่ง ที เอช เอ ซี เป็นผู้เสนอให้มีการแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เปิดทางอนุญาโตตุลาการเอื้อสัญญาภาครัฐ-เอกชน ให้กับตัวแทนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยที เอช เอ ซี เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทด้วยมาตรฐานระดับสากล ตามแนวคิด Save Time Save Cost Save Relationship ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท