ประหยัด นันทศีล

ความร่วมมือเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

ความร่วมมือเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

ดร.ประหยัด นันทศีล (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย และนายชาญวิทย์ เฟื่องฟูกิจการ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร ( MOU ) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การอาชีพ การทำประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มสู่สาธารณชน ณ ที่ทำการสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย กรุงเทพฯ