ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

KTAM พัฒนาพนักงาน เสริมความเป็นมืออาชีพ

KTAM พัฒนาพนักงาน เสริมความเป็นมืออาชีพ

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน ” จากอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ นักพูดชื่อดัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นการพัฒนาระบบความคิดของพนักงานในการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบการทำงานสมัยใหม่ และสร้างผลงานให้มีความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า ของ KTAM สูงสุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงาน