ปลูกต้นไม้

โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมปลูกต้นโกงกาง อนุรักษ์ป่าชายเลน

โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ร่วมปลูกต้นโกงกาง อนุรักษ์ป่าชายเลน

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.คริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นำคณะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฯ ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวนกว่า 700 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นทะเล มีสภาพเหมาะสมแก่การอนุบาลสัตว์ทางทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทางโรงแรมจัดเป็นประจำทุกปี ภายใต้โครงการ Acting Planet 21 ของแอคคอร์โฮเทลที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Hilton Pattaya Celebrates Earth Day by Planting Trees

Hilton Pattaya Celebrates Earth Day by Planting Trees

Hilton Pattaya, led by Mr. Montree Sattham, Director of Human Resources, and Team Members planted homegrown vegetables on the hotel’s rooftop. The activity was organized to raise awareness of environment saving from the team and encourage them by building healthy habits during Earth Day. Hilton Pattaya’s management team realized the importance of environment and the […]

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมปลูกต้นไม้ในวันคุ้มครองโลก

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ร่วมปลูกต้นไม้ในวันคุ้มครองโลก

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณมนตรี สัตย์ธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและตัวแทนพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าของโรงแรมฯในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและปกป้องโลกของเรา กิจกรรมดังกล่าวเป็นความตั้งใจของทีมผู้บริหารของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ป่าไม้ และปัญหาต่างๆ จากการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การปลูกต้นไม้จึงเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองอีกด้วย