ผลการศึกษาชี้การรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็น ตัวแปรสำคัญสร้างพื้นฐานรองรับยุคเศรษฐกิจ

ผลการศึกษาชี้การรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็น ตัวแปรสำคัญสร้างพื้นฐานรองรับยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่น

ผลการศึกษาชี้การรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็น ตัวแปรสำคัญสร้างพื้นฐานรองรับยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่น ไทยมีศักยภาพน่าสนใจหลายอย่าง เช่นการใช้งานโซเชี่ยลมีเดียสูงกว่ามาตรฐานและแผนงานภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล บริษัทซีเอ เทคโนโลยี ประกาศผลการจัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ประจำปี 2016 หรือ Application Economy Index (AEI) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อชี้วัดความพร้อมของ 10 ชาติในเอเชียแปซิฟิกที่จะก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น ซึ่งโลกดิจิตอลในยุคปัจจุบันที่โลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ สามารถพูดคุยติดต่อกันเอง ในขณะที่ร้านค้าแบบเดิมได้กลายมาเป็นร้านออนไลน์ที่พกอยู่ในกระเป๋า เซอร์วิสต่างๆสามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง นี่หมายความว่าทุกธุรกิจคือธุรกิจซอฟต์แวร์ และจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ผลการศึกษาครั้งนี้ซึ่งพัฒนาขึ้นและดูแลโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ดำเนินการโดยบริษัทวิจัย TRPC ได้พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 8 ของภูมิภาคนี้ ในเรื่องของความพร้อม ในการรองรับ การพัฒนา และประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยนำหน้าอินเดียและอินโดนีเซียแต่ตามหลังสิงคโปร์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซียและประเทศจีน “ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำเทคโนโลยี ผู้ท้าทายเทคโนโลยี และกลุ่มเทคโนโลยีกระแสหลัก ทุกประเทศจำเป็นที่ต้องการสร้าง สภาพพื้นฐานที่เหมาะสมให้ธุรกิจเจริญเติบโตในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นและทำได้โดยการเดินหน้าต่อในแง่มุมสำคัญที่ประสบความสำเร็จของตน ในขณะที่ต้องสกัดจุดอ่อนทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต” ลิม เมย์-แอนน์ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทวิจัย TRPC […]

ผลการศึกษาชี้การรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็น ตัวแปรสำคัญสร้างพื้นฐานรองรับยุคเศรษฐกิจ

ผลการศึกษาชี้การรักษาความปลอดภัยออนไลน์เป็น ตัวแปรสำคัญสร้างพื้นฐานรองรับยุคเศรษฐกิจ แอพพลิเคชั่นไทยมีศักยภาพน่าสนใจหลายอย่าง เช่นการใช้งานโซเชี่ยลมีเดียสูงกว่ามาตรฐานและแผนงานภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล บริษัทซีเอ เทคโนโลยี ประกาศผลการจัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ประจำปี 2016 หรือ Application Economy Index (AEI) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อชี้วัดความพร้อมของ 10 ชาติในเอเชียแปซิฟิกที่จะก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น ซึ่งโลกดิจิตอลในยุคปัจจุบันที่โลกของเราเชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ สามารถพูดคุยติดต่อกันเอง ในขณะที่ร้านค้าแบบเดิมได้กลายมาเป็นร้านออนไลน์ที่พกอยู่ในกระเป๋า เซอร์วิสต่างๆสามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง นี่หมายความว่าทุกธุรกิจคือธุรกิจซอฟต์แวร์ และจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ผลการศึกษาครั้งนี้ซึ่งพัฒนาขึ้นและดูแลโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยี ดำเนินการโดยบริษัทวิจัย TRPC ได้พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 8 ของภูมิภาคนี้ ในเรื่องของความพร้อม ในการรองรับ การพัฒนา และประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยนำหน้าอินเดียและอินโดนีเซียแต่ตามหลังสิงคโปร์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเลเซียและประเทศจีน “ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำเทคโนโลยี ผู้ท้าทายเทคโนโลยี และกลุ่มเทคโนโลยีกระแสหลัก ทุกประเทศจำเป็นที่ต้องการสร้าง สภาพพื้นฐานที่เหมาะสมให้ธุรกิจเจริญเติบโตในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นและทำได้โดยการเดินหน้าต่อในแง่มุมสำคัญที่ประสบความสำเร็จของตน ในขณะที่ต้องสกัดจุดอ่อนทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต” ลิม เมย์-แอนน์ ผู้อำนวยการบริหารบริษัทวิจัย TRPC กล่าว […]