ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิกแต่ยังเผชิญอุปสรรคสำคัญ ด้านการร่นระยะเวลาสู่ตลาด หลังจากการใช้งาน API

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิกแต่ยังเผชิญอุปสรรคสำคัญ ด้านการร่นระยะเวลาสู่ตลาด หลังจากการใช้งาน API

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิกแต่ยังเผชิญอุปสรรคสำคัญ ด้านการร่นระยะเวลาสู่ตลาด หลังจากการใช้งาน API ผลจากการสำรวจวิจัยระดับโลกโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยีชี้ให่้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการใช้งานAPI หรือ Application Programming Interface แล้วโดยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปัจจุบันได้ใช้งาน APIแล้วในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล การสำรวจนี้ใช้ชื่อว่า API สู่การสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น (APIs: Building a Connected Business in the App Economy ) ได้นำข้อมูลวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามจากบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจและผู้บริหารไอทีจำนวน 1770 รายทั่วโลก โดยมี 799 ราย มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น(APJ) โดยรวมประเทศไทยด้วย ผลการสำรวจนี้มุ่งเป้าไปที่หาข้อมูลเชิงลึกว่า องค์กรบริษัทต่างๆสามารถนำ API เข้ามา ขยายธุรกิจของตนในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นอย่างไรบ้าง นอกจากที่ประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านอัตราการใช้งาน API ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้แล้ว บริษัท หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยยังได้รับผลตอบแทนมหาศาลตามการวัดค่า KPIs เชิงปริมาณ […]

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ผลสำรวจชี้ไทยก้าวนำ ด้านการใช้ API ในชาติอาเซียน และเป็นอันดับ 2 ในชาติเอเชีย-แปซิฟิก แต่ยังเผชิญอุปสรรคสำคัญ ด้านการร่นระยะเวลาสู่ตลาด หลังจากการใช้งาน API ผลจากการสำรวจวิจัยระดับโลกโดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยีชี้ให่้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการใช้งานAPI หรือ Application Programming Interface แล้วโดยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ปัจจุบันได้ใช้งาน APIแล้วในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล การสำรวจนี้ใช้ชื่อว่า API สู่การสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น (APIs: Building a Connected Business in the App Economy ) ได้นำข้อมูลวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถามจากบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจและผู้บริหารไอทีจำนวน 1770 รายทั่วโลก โดยมี 799 ราย มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น(APJ) โดยรวมประเทศไทยด้วย ผลการสำรวจนี้มุ่งเป้าไปที่หาข้อมูลเชิงลึกว่า องค์กรบริษัทต่างๆสามารถนำ API เข้ามา ขยายธุรกิจของตนในยุคเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่นอย่างไรบ้าง นอกจากที่ประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านอัตราการใช้งาน API ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้แล้ว บริษัท หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยยังได้รับผลตอบแทนมหาศาลตามการวัดค่า KPIs […]