ผลสำรวจล่าสุดของ CGAP ชี้ เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ระบบบริการทางการเงินดิจิทัลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำรวจล่าสุดของ CGAP ชี้ เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ระบบบริการทางการเงินดิจิทัลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสำรวจล่าสุดของ CGAP ชี้ เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ระบบบริการทางการเงินดิจิทัลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วอชิงตัน–17 ม.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ – การกำกับดูแลที่ดีและสิ่งจูงใจทางธุรกิจมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผลสำรวจทั่วโลกล่าสุดของ CGAP ในหัวข้อ Digital Finance Interoperability and Financial Inclusion: A 20-Country Scan เผยให้เห็นว่า แม้เทคโนโลยีจะได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพียงใด แต่ระบบบริการการเงินดิจิทัลจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มศักยภาพ หากไม่มีโครงสร้างและสิ่งจูงใจทางธุรกิจที่เหมาะสมมารองรับ http://photos.prnewswire.com/prnvar/20151216/296527LOGO เมื่อผู้ให้บริการและผู้กำกับดูแลด้านการเงินกล่าวถึงคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันนั้น พวกเขาจะนึกถึงภาพของสวิตช์ แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ หรือสรุปสั้นๆก็คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ช่วยให้ระบบชำระเงินสมัยใหม่สามารถทำงานร่วมกันได้ แต่การสำรวจล่าสุดของ CGAP เกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบนั้น พบว่า ระบบการชำระเงินแบบไร้ร้อยต่อที่รวดเร็วและประหยัด ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อทางเทคนิค ผลสำรวจพบว่า การที่ระบบชำระเงินจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ – การกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วิธีการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม การบริหารจัดการร่วมกัน ไปจนถึงการประเมินความเสี่ยง – ข้อตกลงทางธุรกิจ ซึ่งช่วยรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่การกำหนดราคาไปจนถึงการสร้างแบรนด์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการชำระเงินระหว่างกัน – โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ระบบเปิดปิดการชำระเงิน […]