ผู้ประกอบการใหม่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีของไทย

คณะวิศวลาดกระบัง -ไอซีที-ซิป้า เปิดตัวสตาร์ทอัพ คลับ แห่งแรกของไทย

คณะวิศวลาดกระบัง -ไอซีที-ซิป้า  เปิดตัวสตาร์ทอัพ คลับ แห่งแรกของไทย

ขณะที่วงการ สตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ประกอบการใหม่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ดีเดย์เปิดตัวสตาร์ทอัพ คลับแห่งแรกของไทย ในชื่อ โครงการสตาร์ทอัพนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ (KMITL Innovation & Tech Startup – KITS) เสริมพลังทัพสตาร์ทอัพของไทยด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม ปั้นต้นกล้า 200 นักศึกษา และกลุ่มสตาร์ทอัพ 5 กลุ่มต้นแบบภายในปี 2559 พร้อมทั้งเปิดตัวอย่างผลงาน 3 กลุ่มสตาร์ทอัพอนาคตไกล รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “ในช่วงปี 2558 -2559 เป็นต้นไปนับเป็นกระแสการเติบโตของ“สตาร์ทอัพ (Startup) ” ของไทย หรือบริษัทเปิดใหม่ที่พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี จากธุรกิจขนาดเล็กๆ จนกระทั่งดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมขยายกิจการ ปัจจุบันประเทศในอาเซียนมี Startup เกิดใหม่มากมาย […]