ฝ่ายบริหารโรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ฝ่ายบริหารโรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ฝ่ายบริหารโรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน  กรุงเทพฯ  เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ฝ่ายบริหารโรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดย คุณบรรพต นิธากร ผู้จัดการทั่วไป เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา โดยมี ธีรพร ยุนยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม พระราม 9