พพ.

“พพ.” เตรียมลงพื้นที่ดูเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าทุ่งสังกรีน โชว์ความสำเร็จเทคโนโลยีOn-Gridที่นครศรีฯ 23 ม.ค.นี้

“พพ.” เตรียมลงพื้นที่ดูเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าทุ่งสังกรีน โชว์ความสำเร็จเทคโนโลยีOn-Gridที่นครศรีฯ 23 ม.ค.นี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตรียมนำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ภายในโครงการโรงไฟฟ้าทุ่งสังกรีน หรือ TSG ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนในเวทีไทยแลนด์ เอเนอร์จี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 (Thailand Energy Awards 2019) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บนเวทีอาเซียน เอเนอร์จี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 (ASEAN Energy Awards 2019) ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จและต้นแบบของการนำเอาเทคโนโลยีโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) มาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทุ่งสัง กรีน ดังกล่าว เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีกำลังการผลิตติดตั้ง ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ […]

พพ.เตรียมนำคณะสื่อมวลชนศึกษาระบบ “โซลาร์รูฟท็อป”ขนาดใหญ่ที่บริษัทเดลต้า ฯ 26 พ.ย.นี้

พพ.เตรียมนำคณะสื่อมวลชนศึกษาระบบ “โซลาร์รูฟท็อป”ขนาดใหญ่ที่บริษัทเดลต้า ฯ 26 พ.ย.นี้

พพ.เตรียมนำคณะสื่อมวลชนศึกษาระบบ “โซลาร์รูฟท็อป”ขนาดใหญ่ที่บริษัทเดลต้า ฯ 26 พ.ย.นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.เตรียมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่บนหลังคาโรงงาน ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงงานที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562ซึ่งบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วหลายโรงงาน ขนาดกำลังการผลิตรวม 6.3 เมกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นโครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูปท็อปขนาดใหญ่ โดยมีนายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานนำคณะเยี่ยมชมในครั้งนี้

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง พพ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตามแนวทางการออกแบบอาคารที่สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร นับเป็นการขยายเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานมีแนวทางในการนำไปต่อยอดในการปฎิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย (พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535)และขั้นตอนการปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรู้ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร ซึ่งทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวจะใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ในการพัฒนาให้ทุกภาคส่วนสามารถมีแนวทางการบริหารจัดการพลังงานทั้งการออกแบบอาคาร และ ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารและการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมา พพ.ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาอาคารอนุรักษ์พลังงาน และในขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อนำเนื้อหาไปบรรจุในหลักสูตร เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการเดินหน้าส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวทำไห้ในปัจจุบันนี้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับอาคารได้ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน

พพ.ผนึกม.อุดรธานีผุดหลักสูตรพลังงาน ผลิตวิศวกรรมคุณภาพด้านลดใช้พลังงาน นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง พพ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตามแนวทางการออกแบบอาคารที่สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร นับเป็นการขยายเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานมีแนวทางในการนำไปต่อยอดในการปฎิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย (พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535)และขั้นตอนการปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรู้ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร ซึ่งทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวจะใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ ในการพัฒนาให้ทุกภาคส่วนสามารถมีแนวทางการบริหารจัดการพลังงานทั้งการออกแบบอาคาร และ ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารและการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมา พพ.ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาอาคารอนุรักษ์พลังงาน และในขณะที่ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อนำเนื้อหาไปบรรจุในหลักสูตร เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จากการเดินหน้าส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวทำไห้ในปัจจุบันนี้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับอาคารได้ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี

พพ.เปิดเวทีแจงหลักเกณฑ์ไทยแลนด์เอเนอร์จี้อวอร์ด2019 ครั้งที่ 1  

พพ.เปิดเวทีแจงหลักเกณฑ์ไทยแลนด์เอเนอร์จี้อวอร์ด2019 ครั้งที่ 1  

พพ.เปิดเวทีแจงหลักเกณฑ์ไทยแลนด์เอเนอร์จี้อวอร์ด2019 ครั้งที่ 1 ชวนรัฐ-เอกชนในพื้นที่อยุธยาส่งผลงานชิงรางวัลพลังงาน-อนุรักษ์พลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้จัดกิจกรรมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจำนวนมาก ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ พพ.ยังเตรียมที่จะเดินสายไปยังจังหวัดต่างๆใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำพูน จังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี โดยเงื่อนไขการประกวดโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandenergyaward.com เบอร์โทรศัพท์ 0 2184 2728 – 32 […]

พพ. ศึกษานวัตกรรมโซล่าร์ลอยน้ำ

พพ. ศึกษานวัตกรรมโซล่าร์ลอยน้ำ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เยี่ยมชมโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัดในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ทั้งในด้านการออกแบบ ขั้นตอนการติดตั้ง และการเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึงการดูแลรักษาของระบบโซล่าร์ลอยน้ำ ซึ่งทางเอสซีจีฯ ได้พัฒนาและติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ขนาด 1 เมกะวัตต์ ในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้เนื้อที่ 7 ไร่ ในเอสซีจีเคมิคอลส์ จ.ระยอง ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมีด้วยการนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษ มาพัฒนาเป็นทุ่นลอยสำหรับใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่ได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่นๆ ทั้งยังมีอายุการใช้งานถึง 25 ปี โดยใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายได้ปีละ 5 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียง 8 ปี “โซล่าร์ลอยน้ำ เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่คาดว่าในอนาคตจะมีอุตสาหกรรมนี้เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้น โดยเอสซีจีเป็นที่แรกดำเนินการเสร็จในเชิงพานิชย์ จึงสนใจมาศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง […]

พพ. สนับสนุนการใช้พาราโบลาโดม

พพ. สนับสนุนการใช้พาราโบลาโดม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้ • ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 125,700 บาท • ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 253,450 บาท • ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 425,150 บาท โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 35 % จากราคากลางของแต่ละขนาด ดูรายละเอียด www.solardryerdede.com หรือ facebook: www.facebook.com/SolarDryerDEDE

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สนใจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ. ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้ • ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 125,700 บาท • ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 253,450 บาท • ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 425,150 บาท โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 35 % จากราคากลางของแต่ละขนาด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (คุณสิริกาญจน์) โทร […]

เลคิเซ่(LeKise)เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ”(พพ.)

เลคิเซ่(LeKise)เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ”(พพ.)

เลคิเซ่(LeKise)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในงาน “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กระทรวงพลังงาน ที่โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้..เลคิเซ่..เคียงข้างทุกความรู้สึกของสังคมไทย

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพอากาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ “ใส่เกียร์ ๕ เดินหน้าพลังงานไทย ก้าวสู่เส้นชัย” โครงการอนุรักษ์และผลิตพลังงานทดแทนสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ และเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร