พัฒนาผลิตภัณฑ์;ทุนวัฒนธรรม;ISMED;ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2;SME OTOP;วิสาหกิจชุมชน;อุตรดิตถ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

“สร้างคุณค่า-เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้โดนใจตลาด” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ฟรี! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2560 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 097 236 6417 (คุณปัทมา) , 082 450 2632 (คุณธยาภัทร) หรือ 0 5528 2958-9 E-mail : cpd2017@ismed.or.th