พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ พร้อมเสวนา ก้าวทันแฟชั่น 4.0

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ พร้อมเสวนา ก้าวทันแฟชั่น 4.0

10 ม.ค.60 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เวลา 14.00 น. พร้อมฟัง เสวนา “ก้าวทันแฟชั่น 4.0” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ สอบถาม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 409