พันตำรวจเอก วัฒนา แก้วดวงเทียน

โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย

โครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย

พันตำรวจเอก วัฒนา แก้วดวงเทียน (คนที่4 จากซ้าย) รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทาง ความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร และกำหนดมาตรการความร่วมมือดำเนินงานโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัย ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ