พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและทำข่าว

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและทำข่าว

กรมการท่องเที่ยว ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและทำข่าว “พิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานกิจกรรม มาตรฐานสินค้าและบริการ” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร