พิธีเปิดงานของดีอันดามัน

พิธีเปิดงานของดีอันดามัน:Andaman Fair 2017 จังหวัดระยอง

พิธีเปิดงานของดีอันดามัน:Andaman Fair 2017 จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทำพิธีเปิดงาน “ของดีอันดามันAndaman Fair 2017 “ ณ จังหวัดระยอง และ ได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นางจันทิภา ยั่งยืน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นานบริรักษ์ ชูสิทธิ์ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดระยองและจังหวัดตรัง ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง แขกผู้เกียรติร่วมงานจำนวนหลายท่าน งานของดีอันดามัน Andaman Fair 2017 เป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ จัดเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการชุมชน SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ กำหนดจัดงานจำนวน ๔ แห่ง ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. […]