ภัตตาคาร

ติ่มซำระดับภัตตาคาร

ติ่มซำระดับภัตตาคาร

Dim Sum Course หลักสูตรติ่มซำระดับภัตตาคาร เรียนรู้การทำติ่มซำแบบต้นตำรับของห้องอาหารจีนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักและกำลังกลายเป็นอาหารยอดฮิตพบกับเมนูเด่นที่มีความหลากหลาย กว่า 15 เมนูเด็ดสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิทยาลัยดุสิตธานี วันที่ 1 1. Crispy Minced Shrimps 2. Classic Crabmeat Spring Rolls 3. Drunken Chicken วันที่ 2 4. Deep-Fried Stuffed Vegetable 5. Soup Dumpling 6. Steamed Promfret Filet Stuffed with minced shrimps in Chinese Brown Sauce วันที่ 3 7. Steamed Seabass Filet in Soya Sauce 8. […]

มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า

มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง จัดแคมเปญ ‘มื้อนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องตอนเช้า’ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายอาหารเมนูพิเศษของภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ทุกสาขา ไปสนับสนุนการดำเนินโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ให้แก่เด็กยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีพัฒนาการที่เติบโตสมวัย โดยแคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง และมีรายได้ที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 76 โครงการ ใน 42 จังหวัดทั่วประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ เพิ่มเติมได้ที่ www.worldvision.or.th