ภัยคุกคาม

ฟอร์ติเน็ตแนะองค์กรพัฒนาศูนย์ Next-Gen SOC รับมือภัยและลดความเสี่ยง

ฟอร์ติเน็ตแนะองค์กรพัฒนาศูนย์ Next-Gen SOC รับมือภัยและลดความเสี่ยง

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรแนะองค์กรในประเทศไทยยกระดับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยยุคเน็กซ์เจนเนอเรชั่น (Next-Generation Security Operating Center: SOC) พร้อมแนะนำโมเดลกรอบการทำงานแบบอัตโนมัติ (SOC Automation Framework) เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรสามารถเร่งประสิทธิภาพการบริหารและประสานงานอุปกรณ์ทั้งศูนย์ด้วยฟอร์ติเซียม (FortiSIEM) และฟอร์ติซอร์ (FortiSOAR) ช่วยก้าวข้ามปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ การยกระดับศูนย์นี้นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรองรับพ.ร.บ. ไซเบอร์และพ.ร.บ. ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที การ์ทเนอร์พบว่า ในปีค.ศ. 2019 ที่ผ่านเพียงปีเดียวมีเม็ดเงินที่ใช้จ่ายทั่วโลกในด้านความปลอดภัยไซเบอร์สูงกว่า 124 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทีมจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังประสบปัญหาในการบริหารระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรเนื่องจากมีคอนโซลให้บริหารมากเกินไป มีการแจ้งเตือนภัยจากอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเกินกว่าจะจัดการได้ รวมถึงการพึ่งพาวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่องค์กรขาดแคลนบุคลากรด้านปลอดภัยไซเบอร์อันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กรอบการดำเนินงานของ Next-Gen SOC คำถามคือเครื่องมือใน SOC ใดที่เหมาะกับองค์กรของท่าน ฟอร์ติเน็ตได้ออกแบบกรอบการทำงาน Next-Gen SOC แบบอัตโนมัติอันประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Product) ทั้งนี้ กรอบการทำงานจะช่วยให้องค์กรแต่ละแห่งสามารถประเมินระดับศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของตน […]

รายงานภัยคุกคาม Q4 2019 จากฟอร์ติเน็ตแสดงถึงอาชญากรไซเบอร์แทรกการคุกคามไปตามกิจกรรมการเมืองและเศรษฐกิจ

รายงานภัยคุกคาม Q4 2019 จากฟอร์ติเน็ตแสดงถึงอาชญากรไซเบอร์แทรกการคุกคามไปตามกิจกรรมการเมืองและเศรษฐกิจ

เดอริค แมนคี หัวหน้า หน่วยข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามและพันธมิตรด้านความปลอดภัยระดับโลก แห่งฟอร์ติการ์ตแล็ปส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ติเน็ต Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศวันนี้ถึงรายงานภูมิทัศน์ภัยคุกคามทั่วโลกของฟอร์ติการ์ดแล็บส์ (FortiGuard Labs Global Threat Landscape Report – Q4 2019) ว่า “ในการต่อสู้ทางไซเบอร์นั้น กลุ่มอาชญากรมักมีข้อได้เปรียบมากกว่ากลุ่มองค์กร เนื่องจากองค์กรยังขาดความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์มากกว่าเดิม ในขณะที่พื้นผิวที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบดิจิทัลขยายตัวกว้างมากขึ้น อาชญากรประสบความสำเร็จในการโจมตีโดยใช้ศิลปะการหลอกหลวงประเภทวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ โดยอาศัยจุดอ่อนในความไม่รู้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการก้าวออกจากวงจรของภัยคุกคามที่ซับซ้อนและทำงานได้เองแบบอัตโนมัติมากขึ้นนั้น องค์กรจะต้องใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ประเภทเดียวกันกับที่อาชญากรใช้เพื่อปกป้องเครือข่ายของตนเอง ซึ่งหมายถึงการใช้แพลตฟอร์มแบบผสมผสานที่ใช้ข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามและเพลย์บุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการป้องกันภัยและให้มองเห็นได้ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สามารถตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคามที่เกิดได้โดยอัตโนมัติ และลดการดูแลจากเจ้าหน้าที่” การเก็บข้อมูลและค้นพบกิจกรรมที่น่าสงสัยและภัยคุกคามที่ใช้ในรายงานนี้ได้มาจากการรวบรวมเซ็นเซอร์เครือข่ายที่หลากหลายของฟอร์ติเน็ต โดยไอดีซีองค์กรวิจัยอิสระ พบว่า ฟอร์ติเน็ตติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมากที่สุดในอุตสาหกรรม (อ้างอิง IDC Worldwide Security Appliances Tracker, March 2019 based on annual unit shipments) ส่งให้ภูมิทัศน์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากฟอร์ติการ์ดแล็บส์มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถแสดงได้หลายมุมมองและครบถ้วน ทั้งนี้ […]

ไซเซลเปิดตัวบริการเอไอชีลด์ปกป้องเน็ตเวิร์คในบ้านและสำนักงานขนาดเล็กให้พ้นภัยคุกคาม

ไซเซลเปิดตัวบริการเอไอชีลด์ปกป้องเน็ตเวิร์คในบ้านและสำนักงานขนาดเล็กให้พ้นภัยคุกคาม

ไซเซลประกาศเปิดตัว AiShield (เอไอชีลด์) บริการเสริมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันทรงพลังใหม่ใช้บนอุปกรณ์รองรับสัญญาณไวไฟตระกูล Multy X และ Multy Plus ของไซเซลที่ได้มีวางจำหน่ายอยู่แล้ว ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่ายที่ใช้งานในบ้านและธุรกิจขนาดเล็กให้พ้นจากการโจมตีของภัยไซเบอร์ ในปัจจุบัน เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึง แรนซัมแวร์และมัลแวร์มากมายและแพร่กระจายได้ง่ายมากขึ้น ผู้ใช้งานทุกประเภทจึงตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลา ยิ่งมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทสมาร์ทที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น ยิ่งส่งให้มีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น ผู้ใช้งานที่บ้านและธุรกิจจำเป็นต้องระมัดระวังภัยคุกคามและหาวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น บริการ AiShield จะตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลความปลอดภัยบนคลาวด์ของไซเซลที่ใช้เทคโนโลยีเอไอขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลภัย เพื่อป้องกันการคุกคามบนเครือข่ายได้ครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่ ไวรัส มัลแวร์ แรนซัมแวร์และการโจมตีแบบฟิชชิงทุกประเภทได้อย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ บริการรักษาความปลอดภัยใหม่นี้จะป้องกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไอโอทีสมัยใหม่ อาทิ สมาร์ททีวีและอุปกรณ์ควบคุมเสียง (Voice controllers) ประเภทต่างๆ ผู้ใช้งานจึงสามารถวางใจได้ว่าทุกจุดในบ้านและเครือข่ายจะมีศักยภาพสามารถป้องกันผู้แอบแฝงทางไซเบอร์ได้อย่างแข็งแกร่ง ข้อมูลเชิงลึกด้านภัยคุกคามที่ทำงานบนคลาวด์สามารถหยุดการคุกคามที่รู้จักและไม่รู้จักได้ AiShield ของไซเซลทำงานด้วยระบบการป้องกันประเภทมัลติเลเยอร์ จึงมีคุณสมบัติในการป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์ให้ปลอดภัยได้หลายด้าน รวมถึง แอนตี้ไวรัส แอนตี้ฟิชชิ่ง แอนตี้บอตเน็ต บล็อกมัลแวร์ บล็อกแรนซัมแวร์ และให้ความปลอดภัยในการเชื่อมโยงแบบไอโอทีสำหรับอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทต่างๆ สามารถป้องกันแอปพลิเคชั่นบนเว็บขณะที่ใช้งานออนไลน์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ บริการ AiShield จะตรวจสอบกับฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ของไซเซลในแบบเรียลไทม์ จึงทำให้เป็นการตรวจสอบกับข้อมูลด้านภัยคุกคามที่เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เป็นทูลส์ในการบริหารเครือข่ายที่ง่ายและสะดวกมาก แอปพลิเคชั่นบนมือถือของ […]

ฟอร์ติเน็ตเผยรายงายภัยคุกคาม พบภัยไซเบอร์มุ่งคุกคามที่แอพที่มีผู้ใช้งาน

ฟอร์ติเน็ตเผยรายงายภัยคุกคาม พบภัยไซเบอร์มุ่งคุกคามที่แอพที่มีผู้ใช้งาน

นายฟิล เควด ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยข้อมูล แห่งฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า “ในไตรมาสนี้ เรายังคงเห็นขบวนการอาชญากรไซเบอร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์และวิธีการของผู้คุกคามในระดับประเทศ และยังเห็นเป้าหมายที่เป็นอุปกรณ์และเครือข่ายที่อาชญากรกำลังเล็งอยู่ องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนเสียใหม่ เพื่อให้ใช้งานในอนาคตได้ดีกว่าและจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้ดีกว่า ขั้นตอนแรกที่สำคัญนั้นคือ ต้องบริหารเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ – คือทำสิ่งพื้นฐานให้ดีที่สุด – ซึ่งต้องใช้ประโยชน์จากความเร็วและการเชื่อมต่อของโครงสร้างด้านความปลอดภัยเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้เครือข่ายผืนผ้าหรือ Fabric ด้านความปลอดภัย การทำ Micro และ Macro segmentation ในระบบเครือข่าย และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งและระบบอัตโนมัติเพื่อต่อยอดสร้างเอไอนั้น จะสามารถเป็นอาวุธสำคัญ ต้อนให้ผู้ประสงค์ร้ายถอยกลับออกไปได้” ฟอร์ติเน็ต (Fortinet®, NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมครบวงจรแบบบูรณาการและอัตโนมัติประกาศในวันนี้ ถึงรายงานภูมิทัศน์ด้านภัยคุกคามทั่วโลกรายไตรมาสล่าสุด (Quarter 1 – 2019) ซึ่งพบว่าอาชญากรไซเบอร์ยังคงพัฒนาวิธีการโจมตีที่ซับซ้อนต่อไป ตั้งแต่การเรียกค่าไถ่แรนซัมแวร์และการเข้ารหัสที่กำหนดเองสำหรับการโจมตี (Custom coding) ไปจนถึงเทคนิคการอยู่รอดของภัยได้ด้วยตนเอง (Living-off-the-land: LoTL) หรือการแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการคุกคามภัย ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของดัชนีภัยคุกคามและดัชนีย่อยสำหรับภัยเอ็กซปลอยท์ (Exploits) มัลแวร์ (Malware) และบอทเน็ต (Botnets) รวมถึงประเด็นที่สำคัญบางประการสำหรับผู้บริหาร […]