ภาษาจีน

DPU ชวนผู้สนใจร่วมคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ครั้งที่ 9

DPU ชวนผู้สนใจร่วมคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ครั้งที่ 9

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบภาษาจีน เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ครั้งที่ 9 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยจะเริ่มเรียน วันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (รวม 27 ชั่วโมง) ห้องเรียน 7409 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-5228093 ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5iNmo1555B1fbMlEzL83QHAeZmLXzRDMk5uk9dSRsAvi0wA/viewform?c=0&w=1

นิสิตสาขาภาษาจีน มบส. คว้ารางวัลชนะเลิศ “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”

นิสิตสาขาภาษาจีน มบส. คว้ารางวัลชนะเลิศ “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16”

นางสาวมาริษา อ้อนกิ่ง นิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16” เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 16 จัดขึ้นโดยสำนักงานฮั่นปั้น สำนักงานใหญ่ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมการแข่งขันรอบนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ส่วนคือ 1. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ในหัวข้อ ภาษาจีนจุดประกายความฝัน 2. การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3. การพูดแบบฉับพลัน ตามหัวข้อที่จับฉลากได้ 4. การแสดงความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมจีน ภายใต้การคัดเลือกและฝึกซ้อมอันเข้มข้นของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.เวิน […]

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มศว เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มศว  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559 เริ่มเรียน 3 กันยายน 2559 หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้ ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1 ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3 ภาษาเกาหลี ระดับต้น 6 ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนา 1 เตรียมสอบ TOPIK I ภาษาจีน ระดับต้น 1 ภาษาจีน ระดับต้น 2 ภาษาจีน ระดับต้น 3 ภาษาจีน ระดับต้น 7 ติวสอบจีน PAT 7.4 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1 ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2 เตรียมสอบวัดระดับ N4 – สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ […]

โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป

โครงการอบรมภาษาตะวันออก มศว เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สำหรับบุคคลทั่วไป เรียนทุกวันเสาร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 4 พฤษภาคม 2559 โทร 02-260-1770-7, 02-649-5000 ต่อ 16269 รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/2jVG14 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/wfa5kT

ชิงทุนดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5 เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศจีน

ชิงทุนดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5 เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศจีน

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน จัดกิจกรรม ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 5 ในโครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา เชิญชวนลูกหลานชาวนาหรือเกษตรกร ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ร่วมสมัครชิงทุนทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 19 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2559 รวม 50 วัน โดยส่งผลงานเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่อาชีพในฝัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2559 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.DoubleApaper.com หรือ Facebook Fanpage Double A club หรือสอบถามได้ที่โทร.085 835 […]