ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English สามปีซ้อน

รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English สามปีซ้อน

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้รับการแต่งตั้ง โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบระดับ Pre A1 Starters และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระดับ A1 Movers โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR A1 ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรภาษาอังฤษพิงกุ […]

Pingu’s English, Plearnary Mall จัดสอบ Cambridge English: Young Learners

Pingu’s English, Plearnary Mall จัดสอบ Cambridge English: Young Learners

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เพลินนารี่มอลล์ จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ระดับ Starters (CEFR Pre A1) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ให้กับนักเรียน จำนวน 10 คน เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน (การฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน) ด้วย Activity-based และอ้างอิงกับสถานการณ์ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ […]

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และผู้ดูแลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย ได้จัดงาน Pingu’s English Teacher Award Ceremony ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้มีพัฒนาการในการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูท่านอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Derek Price ผู้บริหาร Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และคุณวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโส Cambridge English ประเทศไทย มาร่วมงาน ทั้งนี้มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 คน จาก 17 โรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาลที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในงานนี้ ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และครูทั้ง […]