มจพ.

มจพ. ร่วมงานสัมมนา “AUTOMATION : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0 จริงหรือ?

มจพ. ร่วมงานสัมมนา “AUTOMATION : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0 จริงหรือ?

รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเกียรติให้บรรยาย ในหัวข้อ “AUTOMATION : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทย ในยุค 4.0 จริงหรือ?” เมื่อวัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ SME Bank Tower (สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกๆภาคส่วนเห็นความสำคัญระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริมศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม และเมื่อมีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ กลุ่มเป้าหมายในการสัมนา เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019”

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 213-214 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019 (Metalex 2019)” ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพและเส้นทางอาชีพช่างเชื่อมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณนิพนธ์ ศิลาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอ็มศิลาเลิศ จำกัด คุณโฆสิต ทิพปภานาท จากบริษัท ดานีลี่ จำกัด ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม และ ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ จากนั้นได้มีพิธีมอบใบรับรองความรู้ความสามารถแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ประจำปี […]

ภาพข่าว : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019”

ภาพข่าว : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 213-214 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมงาน “เมทัลเล็กซ์ 2019 (Metalex 2019)” ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ ได้จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนาคุณภาพและเส้นทางอาชีพช่างเชื่อมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณนิพนธ์ ศิลาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอ็มศิลาเลิศ จำกัด คุณโฆสิต ทิพปภานาท จากบริษัท ดานีลี่ จำกัด ผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม และ ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ จากนั้นได้มีพิธีมอบใบรับรองความรู้ความสามารถแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ ประจำปี 2561 […]

เลโก้” คือ“แรงบันดาลใจในการออกแบบ สานฝันจินตนาการสู่เส้นทางการแข่งขันหุ่นยนต์

เลโก้” คือ“แรงบันดาลใจในการออกแบบ สานฝันจินตนาการสู่เส้นทางการแข่งขันหุ่นยนต์

นายธีรโชติ เมืองจำนงค์ ชื่อเล่น “เอิร์ธ” ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันนี้พามาพูดคุยกับหนุ่มเอิร์ธที่มาพร้อมกับบุคลิก “นิ่งๆ มาดขรึม” เป็นเทรนด์ผู้ชายนิ่งเงียบในยุคนี้เลย “เอิร์ธ” จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งในขณะนั้นมีความสนใจด้านหุ่นยนต์อยู่แล้ว พอจบจากมัธยมต้นผมก็ได้มาเข้าที่ มจพ. เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากเรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียว อยากลงมือทำ เรียนปฏิบัติให้มากขึ้น โรงเรียนที่ผมมาเข้ามีชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไงบ้างครับแค่ชื่อก็เท่ห์แล้วครับ!!! ผมเข้ามาได้จากโควตาครับ พอมาอยู่มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงด้านหุ่นยนต์อยู่แล้ว ผมเป็นปลื้มและมุ่งสู่หนทางหุ่นยนต์ที่ชุมนุมหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาตัวเอง เมื่อได้คุยกับ “เอิร์ธ” บอกได้เลยว่ามีไอเดียความคิดที่ไม่ธรรมดา มีจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์ เห็นอะไรก็อยากจะลงมือทำโดยจุดเริ่มต้นจาก “เลโก้” (Lego) เป็นของเล่นที่ครองใจเด็กและผู้ใหญ่มาทุกยุคทุกสมัย ผมเองมีความชื่นชอบและหลงใหล “เลโก้”เป็นต่อตัวต่อที่สร้างสรรค์จินตนาการได้ดี มีความสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งผมสามารถเสนอไอเดียเซตตัวต่อเลโก้ในแบบของผมได้ และช่วยและพัฒนาไอเดียของตนเองได้ เชื่อว่าเลโก้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเสนอไอเดียและจินตนาการสามารถต่อยอดนำไปผลิตได้ “เอิร์ธ” เล่าว่า ผมมาสร้างหุ่นยนต์ได้ยังไงนั้นคงต้องย้อนกลับสักนิดในวัยเด็กสมัยอนุบาล ทุกเช้าแม่ผมจะเดินไปส่งที่โรงเรียนซึ่งจะผ่านตลาด อยู่มาวันหนึ่งผมได้เหลียวไปเห็นของชิ้นหนึ่งที่ร้านของเล่น ตอนนั้นจำได้ว่าอยากได้มากๆ ของชิ้นนั้นคือ “เลโก้” นั่นเองครับ ตัวต่อที่สามารถต่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการ เช่น […]

“เลโก้” คือแรงบันดาลใจในการออกแบบ สานฝันจินตนาการสู่เส้นทางการแข่งขันหุ่นยนต์

“เลโก้” คือแรงบันดาลใจในการออกแบบ สานฝันจินตนาการสู่เส้นทางการแข่งขันหุ่นยนต์

นายธีรโชติ เมืองจำนงค์ ชื่อเล่น “เอิร์ธ” ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันนี้พามาพูดคุยกับหนุ่มเอิร์ธที่มาพร้อมกับบุคลิก “นิ่งๆ มาดขรึม” เป็นเทรนด์ผู้ชายนิ่งเงียบในยุคนี้เลย “เอิร์ธ” จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งในขณะนั้นมีความสนใจด้านหุ่นยนต์อยู่แล้ว พอจบจากมัธยมต้นผมก็ได้มาเข้าที่ มจพ. เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากเรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียว อยากลงมือทำ เรียนปฏิบัติให้มากขึ้น โรงเรียนที่ผมมาเข้ามีชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไงบ้างครับแค่ชื่อก็เท่ห์แล้วครับ!!! ผมเข้ามาได้จากโควตาครับ พอมาอยู่มหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงด้านหุ่นยนต์อยู่แล้ว ผมเป็นปลื้มและมุ่งสู่หนทางหุ่นยนต์ที่ชุมนุมหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาตัวเอง เมื่อได้คุยกับ “เอิร์ธ” บอกได้เลยว่ามีไอเดียความคิดที่ไม่ธรรมดา มีจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์ เห็นอะไรก็อยากจะลงมือทำโดยจุดเริ่มต้นจาก “เลโก้” (Lego) เป็นของเล่นที่ครองใจเด็กและผู้ใหญ่มาทุกยุคทุกสมัย ผมเองมีความชื่นชอบและหลงใหล “เลโก้”เป็นต่อตัวต่อที่สร้างสรรค์จินตนาการได้ดี มีความสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งผมสามารถเสนอไอเดียเซตตัวต่อเลโก้ในแบบของผมได้ และช่วยและพัฒนาไอเดียของตนเองได้ เชื่อว่าเลโก้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเสนอไอเดียและจินตนาการสามารถต่อยอดนำไปผลิตได้ “เอิร์ธ” เล่าว่า ผมมาสร้างหุ่นยนต์ได้ยังไงนั้นคงต้องย้อนกลับสักนิดในวัยเด็กสมัยอนุบาล ทุกเช้าแม่ผมจะเดินไปส่งที่โรงเรียนซึ่งจะผ่านตลาด อยู่มาวันหนึ่งผมได้เหลียวไปเห็นของชิ้นหนึ่งที่ร้านของเล่น ตอนนั้นจำได้ว่าอยากได้มากๆ ของชิ้นนั้นคือ “เลโก้” นั่นเองครับ ตัวต่อที่สามารถต่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการ เช่น […]

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 8/2562 ให้กับช่างที่ติดตั้งไฟฟ้าที่ต้องการใบอนุญาตเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-13, 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02 555-2000 ต่อ 2501, 2502

วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ “อิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์”

วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ “อิเล็กทรอนิกส์  และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัด นิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ เปิดมุมมองความคิด สู่โลกยุคดิจิตอล (Electronics and Digital Broadcast Technology 2019) วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารต่อเติมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานนี้ฟรีตลอดงาน รายละเอียดดังนี้ เวลา 09.30 – 12.00 น. Project Day เวลา 12.00 – 14.30 น. เทคโนโลยีปัจจุบันของบริษัทชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.30 – 15.30 น. ดร.รัศมิทัต แผนสมบูรณ์ ” Smart Electronics กับ เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง” เวลา […]

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปี 2563

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปี 2563

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 จัดแน่นจัดเต็มทุกหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยการวิจัย ฝึกอบรม ด้านการตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา 29 ปี สถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในระดับสากล เพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand, WIT) ให้มีสิทธิ์จัดฝึกอบรมในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมต่างๆ ตามข้อกำหนดของสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding, IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 70 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้ส่งเสริมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อยับยั้งการกัดกร่อน โดยได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซชั้นนำของโลก เช่น PTTEP, TOTAL E&P Thailand อีกทั้งมีความร่วมมือกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy Research Center, RERC) […]

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ นางสาวปิยะวดี วรรธนาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหารสำนักงาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และรศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ และสหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน และการจัดการงานออกแบภายใน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับความสำเร็จที่ต้องพยายาม ใส่ใจ ตั้งใจ และเต็มที่กับสิ่งที่ทำ

ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับความสำเร็จที่ต้องพยายาม ใส่ใจ ตั้งใจ และเต็มที่กับสิ่งที่ทำ

นายฐิติยศ ประกายธรรม ชื่อเล่น “มายด์” นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นอีก 1 ในสมาชิกทีมหุ่นยนต์กู้ภัยผู้มีความสามารถด้าน Mechanical เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ การสร้างและการซ่อมบำรุงจากทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig (ไอราฟ เซคซิก) ผลงานล่าสุดคว้ารองแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 “มายด์” ก็เป็นอีกคนที่กวาดรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์มาหลายเวที เกิดที่จังหวัดนนทบุรี ขณะที่พูดคุยก็ดูมีบุคลิกที่เงียบๆ แต่แฝงไปด้วยพลังที่เป็นตัวของตัวเองสูง มีความมั่นใจ มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ถ้าเลือกตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็จะเต็มที่กับมันครับ จนบางทีก็ทุ่มมากไปจนเสียการเรียนไปบ้างทำให้ผมก็ต้องจัดสรรเวลาในการทำงานและเรื่องเรียนให้ดีๆ ผมเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น ระบบส่งกำลังให้หุ่นยนต์ใหม่ๆ โครงสร้าง วัสดุใหม่ๆ “มายด์” บอกว่าผมจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (ม.3) จากโรงเรียนพิชญศึกษา ซึ่งเป็นโรงรียนแรกที่เริ่มทำหุ่นยนต์ ได้เรียนรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์มาบ้าง และได้มาทำหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันอย่างจริงจังก็ตอนได้เข้าเรียน ปวช. ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ความรู้จากวิชาต่างๆ มาเสริมความสามารถมากครับ ผลงานการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ผ่านๆ […]

1 2 3 8