มจพ.

ผู้นำนักศึกษา มจพ. ขานรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สู้เชื้อโรค COVID-19

ผู้นำนักศึกษา มจพ. ขานรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สู้เชื้อโรค COVID-19

ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้มหาวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มครูอาจารย์และบรรดานักเรียน นักศึกษา กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นลำดับต้น ๆ เพราะหลายสถาบันการศึกษาได้เริ่มใช้มาตรการงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ในช่วงนี้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนมาเป็น ‘การสอนแบบออนไลน์ แทน แล้วในส่วนของนักศึกษาล่ะ !! เขาเหล่านั้นมีแผนและเตรียมรับมือกับการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ? วันนี้วิบวับ สัมภาษณ์รัว ๆ ผู้นำนักศึกษา มจพ. ที่ขานรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นใครกันบ้างมาดูกัน 1. นายวรปรัชญ์ ห่อแก้ว ชื่อเล่น “ธง” ที่ปรึกษานายกองค์การนักศึกษา กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับตัวผม “คิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนการสอนต้องปรับตัวกันเยอะทีเดียว เนื่องจากเราต้องรักษาระยะห่างทางสังคม” แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถรวมกลุ่มคน สำหรับจัดการเรียนการสอนบนโลก Social เป็นทางออกที่ดีครับ แถมยังสามารถเรียนได้หลาย ๆ คน ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกันเหมือนอยู่ใกล้ ๆ กัน ตัวนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอนก็เตรียมพร้อมสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน […]

มจพ. เปิดตัวโครงการหนุนงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19

มจพ. เปิดตัวโครงการหนุนงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19

ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ทีม มจพ. เพื่อสร้างนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยผนึกกำลังของคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความท้าทาย ตอบโจทย์ และพลิกวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคม นักศึกษา และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าทุกคนได้เข้าถึงงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 นวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและได้ส่งมอบใช้งานแล้ว ได้แก่หน้ากากผ้าเสริมเส้นใยนาโน ข้อต่อสำหรับหน้ากากปรับแรงดัน ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ตู้ตรวจความดันบวก-ลบ เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก นอกจากนี้ ทีม มจพ. ยังได้เดินหน้าเร่งสร้างนวัตกรรม อันได้แก่ การพัฒนาสายการผลิตระบบอัตโนมัติแผ่นเส้นใยนาโน โครงการชุดตรวจคัดกรองแรงดันลบเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อและกรองอากาศ โครงการหุ่นยนต์ช่วยตรวจเสียงหัวใจและปอด โรงพยาบาลเคลื่อนที่และชุดเชื่อมต่อแรงดันลบ ระบบซัพพลายเชนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ามกลางวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 เราคนไทยจะสู้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ เราจะรอดไปด้วยกัน ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) หากแต่คนไทยทุกคนต้องปรับตัวและอดทนเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ ขวัญฤทัย ข่าว […]

มจพ. เปิดตัวโครงการหนุนงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19

มจพ. เปิดตัวโครงการหนุนงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19

ศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของมหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ทีม มจพ. เพื่อสร้างนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 โดยผนึกกำลังของคณะและส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความท้าทาย ตอบโจทย์ และพลิกวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคม นักศึกษา และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าทุกคนได้เข้าถึงงานวิจัย-นวัตกรรมช่วยเหลือสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 นวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและได้ส่งมอบใช้งานแล้ว ได้แก่หน้ากากผ้าเสริมเส้นใยนาโน ข้อต่อสำหรับหน้ากากปรับแรงดัน ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ตู้ตรวจความดันบวก-ลบ เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก นอกจากนี้ ทีม มจพ. ยังได้เดินหน้าเร่งสร้างนวัตกรรม อันได้แก่ การพัฒนาสายการผลิตระบบอัตโนมัติแผ่นเส้นใยนาโน โครงการชุดตรวจคัดกรองแรงดันลบเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการอเนกประสงค์ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อและกรองอากาศ โครงการหุ่นยนต์ช่วยตรวจเสียงหัวใจและปอด โรงพยาบาลเคลื่อนที่และชุดเชื่อมต่อแรงดันลบ ระบบซัพพลายเชนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ามกลางวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 เราคนไทยจะสู้ไปด้วยกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ เราจะรอดไปด้วยกัน ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) หากแต่คนไทยทุกคนต้องปรับตัวและอดทนเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ ขวัญฤทัย ข่าว […]

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. วิ่งจ่ายยาอัตโนมัติถึงเตียงผู้ป่วย

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มจพ. วิ่งจ่ายยาอัตโนมัติถึงเตียงผู้ป่วย

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ผลงานของนักศึกษานายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรมาก และนางสาวกนิษฐา โกอินต๊ะ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะมีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร โครงสร้างใช้แผ่นอะคริลิค สีขาวขุ่น หนา 5 เซนติเมตร ในการปิดโครงรถเข็น ส่วนระบบฐานข้อมูลจะใช้ Firebase ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งยา และใช้ SQL ในการเก็บประวัติการจ่ายยา รวมถึงภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นภาษา HTML ภาษา PHP ภาษา JavaScript และภาษาที่ใช้ในการพัฒนารถเข็น ภาษา C++ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ 12V 20A และเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันไฟต่ำ ระบบจะมี โมดูล XH-M604 ควบคุมค่าประจุโมดูล DC 6-60 เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ โดยการป้อนไฟ […]

สัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษา มจพ. ต่อการแสดงความคิดเห็นเชื้อไวรัสโควิด-19

สัมภาษณ์ผู้นำนักศึกษา มจพ. ต่อการแสดงความคิดเห็นเชื้อไวรัสโควิด-19

ช่วงนี้คงไม่มีใครปฏิเสธข่าวที่ทำให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน ที่ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น สัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดา ขอถือโอกาสพาไปเปิดวาร์ปผู้นำนักศึกษาทั้งหล่อ-สวย ดูแพง ในฐานะตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ว่าน้อง ๆ เขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการรับมือกับวิกฤตกันอย่างไรกันบ้าง? รอช้าอะไรไปฟังความคิดแจ่ม ๆ กันเลยดีกว่า Let’s go ! 1. น.ส.ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ ชื่อเล่น “แอม” นายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดิฉันคิดว่า ณ ปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศไทยไม่สู้ดีนัก ประเทศของเรากำลังเข้าสู่วิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นผลนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตที่ยากลำบาก และในมุมของนักศึกษาของพวกเราก็ส่งผลหลาย ๆ ด้าน ทั้งการใช้ชีวิต ผลกระทบในช่วงสอบ และผลกระทบในการฝึกงานค่ะ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดแพร่ระบาดเชื้อนี้ได้โดยเริ่มที่ตัวเราค่ะ ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และที่สำคัญหากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปภายนอก ก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง และเป็นการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้ค่ะ ในการรับมือกับวิกฤตนี้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเลย เราต้องรับผิดชอบต่อสังคม ต้องทำตามมาตรการต่าง ๆอย่างเคร่งคัด นอกจากใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย […]

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563) นั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น 621 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หนึ่งในนั้นมี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ในสาขาข้าราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฉบับนี้ ได้รับเกียรติพูดคุยกับ ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ที่เราต่อสายตรงถึงอาจารย์เปิดพื้นที่กว้างขวางเพื่อสัมภาษณ์ ต้องห้ามพลาดกับคอลัมน์นี้ เพราะเราจะมาอัพเดทเรื่องราวและผลงานที่น่าสนใจพร้อมกัน!! ศ.ดร.อรรถกร เล่าให้ฟ้งว่า […]

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30เม.ย. 63

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามข้อที่ 15 ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในส่วนของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ขยายระยะเวลาการปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ […]

มจพ. เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 จากประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 นั้น สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ข้อ 5 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว จึงให้เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1/2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ

มจพ. เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 จากประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 นั้น สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ข้อ 5 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว จึงให้เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1/2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับคุณวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความชำนาญทางด้านการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ Wood based Panel อาทิเช่นแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) แผ่น OSB รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปอื่นๆ จากวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติ การพัฒนาทักษะ จากการได้เรียนรู้ในบริษัทสถานประกอบการระดับประเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร และรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมทั้งด้านโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ที่สามารถรองรับและปฏิบัติส่งเสริมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ […]

1 2 3 10