มธบ.

“Big Data Engineering มธบ.” หลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค Tech Disruption -จบสาขาไหนก็เรียนได้

“Big Data Engineering มธบ.” หลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค Tech Disruption -จบสาขาไหนก็เรียนได้

“Big Data Engineering มธบ.” หลักสูตรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค Tech Disruption -จบสาขาไหนก็เรียนได้ “โลกยุคดิจิทัล” มีการแข่งขัน และดิสรัปชั่นอย่างรุนแรง ซึ่ง “ข้อมูล” จะเป็นอีกหนึ่งตัวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และธุรกิจนั้นๆ เพราะหากองค์กรใด ธุรกิจไหนสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดการและใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ย่อมหมายถึงการเดินนำหน้าคู่แข่ง และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น “นักวิศวกรรมข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักบริหารจัดการข้อมูล” ล้วนเป็นสาขาอาชีพที่กำลังขาดแคลน และต้องการกำลังคนอย่างมหาศาล “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 5 ปี โดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านนี้ เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนของประเทศ ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineering College of Innovative Technology and Engineering) มธบ. กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลอื่นๆ เพราะยังคงเน้นความเป็นวิศวกรข้อมูล โดยนิสิตที่เข้ามาเรียนจะมีทักษะในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลบนระบบผ่านคลาวด์ (Cluod) การบริหารจัดการข้อมูล […]

นิติศาสตร์ฯ มธบ. ปั้น “นักกม.ยุคใหม่” เชี่ยวนวัตกรรม เก่งธุรกิจ เข้าใจผู้ประกอบการ

นิติศาสตร์ฯ มธบ. ปั้น “นักกม.ยุคใหม่” เชี่ยวนวัตกรรม เก่งธุรกิจ เข้าใจผู้ประกอบการ

นิติศาสตร์ฯ มธบ. ปั้น “นักกม.ยุคใหม่” เชี่ยวนวัตกรรม เก่งธุรกิจ เข้าใจผู้ประกอบการ “อาชีพนักกฎหมาย” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ติดโผ “ไม่ตกงาน” โดยเฉพาะ “นักกฎหมายด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยี” ดูจะไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลย ยิ่งยุคดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานการใช้ชีวิตของผู้คน ตลอดจนการทำธุรกิจ ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด เรายิ่งเห็นบทบาทและความสำคัญของการค้าขายในระบบออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผลักให้ “นักกฎหมาย” เป็นที่ต้องการมากขึ้น เป็นเพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกิจเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น… ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลายที่กฎหมายเดิมนำมาปรับใช้ไม่ได้ เช่น การล้วงข้อมูลของผู้บริโภคเพื่อใช้ในทำการตลาด หรือบางครั้งกฎหมายกลับสร้างปัญหาให้กับการทำธุรกิจ เช่น กรณี Grab Car เมื่อเราปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่ได้ กฎหมายในยุคใหม่จึงต้องปรับให้มีมิติที่เชื่อมโยงทั้งส่งเสริมและกำกับธุรกิจรูปแบบใหม่นั้น จึงเป็นกฎหมายเทคนิคที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงทั้งแนวคิดธุรกิจ เทคโนโลยี สังคมและกฎหมายเข้าด้วยกัน ความซับซ้อนเช่นนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ต้องคิดสร้างนักกฎหมายพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงข้างต้น “โลกในศตวรรตที่ […]

DPU ติดอาวุธทักษะเทคโนโลยี ‘นิวเจน’ เพิ่มโอกาสรบชนะตลาดงานในอนาคต

DPU ติดอาวุธทักษะเทคโนโลยี ‘นิวเจน’ เพิ่มโอกาสรบชนะตลาดงานในอนาคต

DPU ติดอาวุธทักษะเทคโนโลยี ‘นิวเจน’ เพิ่มโอกาสรบชนะตลาดงานในอนาคต ธุรกิจบัณฑิตย์ ตอบโจทย์ สร้างและพัฒนาทุนมนุษย์คนรุ่นใหม่สู่ สมาร์ท ซิติเซ่น เร่งปรับเปลี่ยนทักษะเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี และก้าวเป็นกำลังสำคัญให้กับตลาดแรงงานในอนาคต เด็กรุ่นใหม่ต้องเตรียมตัวอย่างในในสภาวะที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติคนว่างงานเป็นกว่าแสนคนต่อปี ผู้ประกอบการมีโอกาสเลือกเยอะ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย คนที่กำลังก้าวสู่แรงงานต้องแข่งกับคนด้วยกันเอง ทั้งยังต้องแข่งกับเทคโนโลยี ทำอย่างไรไม่ให้ตัวเองก้าวข้ามสถานการณ์นี้ได้ แล้วการแข่งขันในตลาดแรงงาน ระหว่าง “คน” กับ “เทคโนโลยี” จะเป็นอย่างไรได้บ้างในอนาคต ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในการสร้าง “คนเก่ง” ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและในอนาคตเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เมื่อเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานอย่างมากในหลายธุรกิจ สำหรับภาคการศึกษาถึงแม้จะรับผลกระทบไม่มากเท่ากับธุรกิจแต่การเตรียมพร้อมรับมือก็เป็นเรื่องที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นแล้วในองค์กรธุรกิจโดยได้เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานในองค์กรเพียงบางส่วน ไปจนถึงการทดแทนการทำงานของคนอย่างสมบูรณ์แบบ “จำนวนเด็กตกงาน เป็นเรื่องที่พอจะคาดเดากันได้ว่าในยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี แต่ในมุมมองคิดว่าสถานการณ์คงไม่เร็วไปกว่านี้ ถ้าไม่มีประเด็นอื่นๆ มาส่งผล ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และปัจจัยอื่นๆ เพราะมองแล้วในอนาคต “งาน” บางอย่างจะถูกแทนที่ด้วย AI (Artificial Intelligence)” ตัวเลขคนตกงานไม่ใช่ผลจากเทคโนโลยี […]

CIBA เผย 4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020 บัญชี-โลจิสติกส์-ธุรกิจระหว่างประเทศ-การตลาดยุคดิจิทัล คณบดี ชี้ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

CIBA เผย 4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020 บัญชี-โลจิสติกส์-ธุรกิจระหว่างประเทศ-การตลาดยุคดิจิทัล คณบดี ชี้ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

CIBA เผย 4 หลักสูตรยอดฮิตในปี 2020 บัญชี-โลจิสติกส์-ธุรกิจระหว่างประเทศ-การตลาดยุคดิจิทัล คณบดี ชี้ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง พร้อมโชว์ไอเดียเรียกลูกค้าเข้าบูทด้วย “โรบอทแดนซิ่ง” และการบันทึกบัญชีอัตโนมัติด้วย AI ในงาน Open House 2019 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy :CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ. ได้จัดงาน Open House 2019 ภายใต้ธีม “The Future Survivor” เพื่อเปิดบ้านให้นักเรียน นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนศาสตร์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย จะได้เห็นมุมมองและจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีมาใช้โชว์ในงานครั้งนี้ ในส่วนของ CIBA ได้รวบรวมนวัตกรรมสมัยใหม่มาโชว์ในงานครั้งนี้เช่นกัน อาทิ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้นำโรบอทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งมาจัดแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรการบัญชียุคดิจิทัล ได้นำเสนอโปรแกรมของ ZTRUS ในรูปแบบการจัดทำบัญชี ที่บันทึกบัญชีอัตโนมัติด้วย […]

นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอพหางาน ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง

นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอพหางาน ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง

ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอพหางาน ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง ใช้ข้อมูลเปิดของรัฐขับเคลื่อนสังคมให้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีในโครงการ DIA by DGA ปี 2019 พร้อมเผย 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.)หรือ DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ(Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการขอรับบริการจากทางรัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี งานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมJ-Elder+ ในชื่อผลงาน J-Elder+ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุหางานได้ง่ายขึ้น ส่วน ทีมTrialation ได้รางวัลชมเชย จากผลงานแอพพลิเคชั่น […]

CIBA มธบ.เปิดประชันไอเดียธุรกิจ

CIBA มธบ.เปิดประชันไอเดียธุรกิจ

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันประชันไอเดียทางธุรกิจ (CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 ) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกนำเสนอไอเดียธุรกิจ และนำไปต่อยอดในการสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดมุมมองใหม่แห่งการออกแบบ

เปิดมุมมองใหม่แห่งการออกแบบ

DPUX และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ (ขวา) จัดงาน “Cafe and Retail Space Design Cases” มีคุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Room (ที่สองจากขาว) และ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA living design (ที่สองจากซ้าย) แนะนำแนวคิดและเปิดมุมมองของการออกแบบ ณ Blend Café มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“DPU” จับมือ “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย” ผุดสถาบันนวัตกรรม SME สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจเล็ก-กลาง

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี (Institute for SME Innovation ; ISI) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย สำหรับการตกลงร่วมมือทางธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยนั้น เป็นผลมาจากทั้ง 2 องค์กรมีแนวคิดต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาได้จากแนวคิดของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยคือ “รวมพลคนตัวเล็ก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ขณะที่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คือ “นักธุรกิจคือผู้สร้างชาติ” จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอีครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า สถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ คือ เป็นสถาบันหลักในการประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย พร้อมกันนี้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ และสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA มธบ.เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup”

CIBA มธบ.เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup”

เนื่องด้วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลภายใต้แนวคิดThailand 4.0 พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้มีความทันสมัยฉีกรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบดั้งเดิม จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะ Capstone และ GenEd รวมทั้งเปิดตัวห้องเรียน Startup ที่ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างธุรกิจ Startup จริง ทั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ยุคดิจิทัลตอบโจทย์ Thailand 4.0 และเปิดตัวห้องเรียน Startup” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ DPU Makerspace ห้องสมุด ชั้น 3 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) แถลงข่าวในหัวข้อ เปิดตัวการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Capstone และ GenEd พร้อมห้องเรียน DPU Makerspace และ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู […]

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA มธบ.เตรียมจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเปิดตลาด เดินเพลิน ช๊อป แชะ กับร้านอาหารติดล้อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับการจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งนี้เป็นการรวบรวมร้านค้า Innovative SMEs และผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม Food Truck จำนวน 30 คัน รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ Startup มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม lifestyles รวมทั้งอาหารในราคาพิเศษแก่นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ Food Truck ให้มีการพัฒนามาตรฐานการประกอบการและการขยายช่องทางการตลาดที่ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าผลักดันกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยและเชื่อมโยงไปสู่สร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ […]