มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย

ท่วงทำนองจากหัวใจ เยาวชนโยธวาทิตไทยกว่า 3,000 คน สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ บรรเลงเพลงถวาย“องค์อัครศิลปิน”รัชกาลที่ 9 ในงาน“มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย”

ท่วงทำนองจากหัวใจ เยาวชนโยธวาทิตไทยกว่า 3,000 คน สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ บรรเลงเพลงถวาย“องค์อัครศิลปิน”รัชกาลที่ 9 ในงาน“มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย”

ไม่มีสิ่งใดสื่อแทนใจคนรักดนตรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “องค์อัครศิลปิน” รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อโยธวาทิตไทยได้ดีเท่ากับการบรรเลงเพลงที่ออกมาอย่างสุดหัวใจและความสามารถ ซึ่งเยาวชน โยธวาทิตไทยกว่า 3,000 คนได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในงาน“มหกรรมร้อยดวงใจ โยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น“เอกกษัตริย์นักดนตรี”ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโยธวาทิตไทยมานานนับกว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ผ่านการพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาจัดขึ้น ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา นับจากเริ่มมีการประกวดครั้งแรกในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี 2524 การจัดงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย”ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ตราตรึงใจ โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญของการรวมพลังเยาวชนโยธวาทิตไทยกว่า 3,000 คน สร้างประวัติศาสตร์ ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง พร้อมการแปรอักษรเป็นรูปแซกโซโฟน โดยนักแสดงมากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา […]

โยธวาทิตจากทั่วประเทศกว่า 3 พันคน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับการบรรเลงเพลงสุดยิ่งใหญ่ ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โยธวาทิตจากทั่วประเทศกว่า 3 พันคน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับการบรรเลงเพลงสุดยิ่งใหญ่  ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโยธวาทิตไทย ในการพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาจัดขึ้น ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโยธวาทิตไทย ที่จะร่วมกันร้อยดวงใจ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อโยธวาทิตไทยมานานนับกว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ผ่านการพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาจัดขึ้น ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา ยังมาซึ่งความภาคภูมิใจและปีติยินดีอย่างสูงสุด พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาโยธวาทิตไทยให้เทียบเท่านานาชาติต่อไป งาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประกอบด้วยกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของโยธวาทิตไทย ไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยวงโยธวาทิตกว่า 3,000 คน พร้อมการแปรอักษร […]

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อโยธวาทิตไทย ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อโยธวาทิตไทย  ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ชมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยวงโยธวาทิตกว่า 3,000 ชีวิต พร้อมการแสดงจากวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก จากเยาวชน 89 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมชม เชียร์ และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ กับงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมสำนึก พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโยธวาทิตไทย ในการพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาจัดขึ้น ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา ภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงต่าง ๆ อาทิ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) จำนวน 89 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากนักดุริยางค์ทั่วประเทศ การแสดงจากวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศจากการประกวดของกรมพลศึกษา และไฮไลท์สำคัญของงาน กับการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีของวง […]

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อโยธวาทิตไทย ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อโยธวาทิตไทย  ในงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ชมการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยวงโยธวาทิตกว่า 3,000 ชีวิต พร้อมการแสดงจากวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก จากเยาวชน 89 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมชม เชียร์ และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ กับงาน “มหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโยธวาทิตไทย ในการพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตที่กรมพลศึกษาจัดขึ้น ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา ภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงต่าง ๆ อาทิ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกรมพลศึกษา (DPE. Winds) จำนวน 89 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากนักดุริยางค์ทั่วประเทศ การแสดงจากวง โยธวาทิตที่ชนะเลิศจากการประกวดของกรมพลศึกษา และไฮไลท์สำคัญของงาน กับการบรรเลงเพลงสรรเสริญ […]