มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เสริมความรู้…

เสริมความรู้…

นางสาวประภัสสร สุภาพ(ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทยได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมการทำงานกับคนจีน และ การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวนกว่า 50 คน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือการทำงานต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : เสริมการเรียนรู้…

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : เสริมการเรียนรู้…

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์     เสริมการเรียนรู้… นางสาวประภัสสร สุภาพ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมบรรยาย “Haier Campus Tour” ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์” โดยใช้กรณีศึกษาจาก ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำระดับโลก ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาดและสาขานิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ด้านธุรกิจและการตลาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้   * * * * * * * * * *   เผยแพร่ในนามบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ชัยพีอาร์ […]