มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

18 ม.ค 60 (เชียงใหม่) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายรัฐ พัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปี3 และ ปี 4 ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดอบรมการออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้นทาง Start Up และมุ่งสู่นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท นางอนงค์ ไพจิตร ประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก พร้อม ร่วมเป็นประธานในการแสดงความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ ระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยณเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยง ส่งเสริม และขยายผลองค์ความรู้สู่การศึกษาด้านออกแบบ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 […]

ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ส.ค. 59)

ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ส.ค. 59)

ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ส.ค. 59) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://grad.crru.ac.th หรือ 0-5377-6026, 0-5377-6000 ต่อ 1360 (ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถด้านภาษาและธุรกิจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Creativity and Innovation in the 21st Century” และภาษาจีน ในหัวข้อ “40ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมทั่วภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อติกานต์ ตันติศักดิ์ จาก โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.ชลิศา รักศิลปกิจ จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.แพรวพรรณ ธรรณกุล จาก […]