มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics  ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความรู้ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics “โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS Thailand 4.0” นำโดย นาวาเอก ชนก หงส์น้อย ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology , ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ROS ระบบปฏิบัติการสำหรบการพัฒนาหุ่นยนต์ และอาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented reality and Virtual reality โดยหลักสูตรหลักกล่าวเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ เข้าร่วมอบรวม แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมฟรี โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมฟรี โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics  ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างการผลิตและพื้นฐานในการประกอบอาชีพของคนในสังคมไทย ทั้งนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์กลางด้านการส่งเสริมทักษะการทำนวัตกรรมยุคใหม่ ให้แก่ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 6 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการเรียนการสอนในจำนวน 6 รุ่นด้วยกัน ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue จ.นครปฐม “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจจากภาคอุตสาหกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีหัวข้อหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้เบื้องต้นของการทำงาน Robotics, เรียนรู้การเชื่อมต่อเพื่อสั่งการหุ่นยนต์, Robot Creation with URDF ROS เป็นต้น […]

สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE

สถาบันฯสิ่งทอ ผนึก 5 สถาบันการศึกษาลงนาม MOU  ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น Center of Textile & Fashion Excellence : CTE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ลงนาม MOU ภายใต้ CTE กระชับความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ เผชิญความท้าทายรองรับการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล 3 ธ.ค.62 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่หมุนเร็วภายใต้ยุคดิจิทัล ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องฝ่าด่านความท้าทายและต้องเร่งปรับตัว คณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและแฟชั่น (Center of Textile & Fashion Excellence : CTE) ภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย ศูนย์นวัตกรรมแฟชั่น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะคหกรรมศาสตร์ […]

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ (ที่สองจากซ้าย) มอบอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือวัดเชิงกล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์อัครเวช ศุภาคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ที่สองจากขวา) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดหลักสูตร“วิชาพลังงานทดแทน”(พลังงานแสงอาทิตย์)

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดหลักสูตร“วิชาพลังงานทดแทน”(พลังงานแสงอาทิตย์)

วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง แถลงข่าว “การจัดการอาชีวศึกษาและความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน” เปิดหลักสูตร “วิชาพลังงานทดแทน”(พลังงานแสงอาทิตย์) โดยความร่วมมือจากคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของคนไทย ในด้านความรู้ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และวิทยากร รวมถึงสถานที่ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล เมื่อเร็วๆนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มนักศึกษาสู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือรองรับอุตสาหกรรม 4.0

18 ม.ค 60 (เชียงใหม่) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายรัฐ พัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปี3 และ ปี 4 ในพื้นที่ภาคเหนือ จัดอบรมการออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้นทาง Start Up และมุ่งสู่นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท นางอนงค์ ไพจิตร ประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก พร้อม ร่วมเป็นประธานในการแสดงความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ ระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยณเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยง ส่งเสริม และขยายผลองค์ความรู้สู่การศึกษาด้านออกแบบ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 […]

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าของคนไทย ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้ทีมงานเลคิเซ่ฝ่าย R&D เข้าร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดยได้บรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟัง ทางเลคิเซ่ต้องขอขอบคุณดร.อรวลี อมรลีตระกูล และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและช่วยประสานงานให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี…เลคิเซ่ เคียงข้างทุกความรู้สึกของสังคมไทย

เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ปี 2559

เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซิ่ง มอบทุนการศึกษา ปี 2559

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มาอย่างต่อเนื่อง ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จของชีวิตในสถาบัน นำพาซึ่งความภาคภูมิใจ สู่ครอบครัว การมอบทุน ถือเป็นการสานต่อ สู่การมีส่วนร่วมสนับสนุนคนดี และซื่อสัตย์ นำมาซึ่งการได้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชนสังคม ที่ เอ็น.ซี ยึดมั่น มาโดยตลอด

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ RMUTTO

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : RMUTTO) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมส่งผลงานการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ RMUTTO เพื่อสามารถสื่อถึงวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขององค์กรได้อย่างชัดเจ