มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ แทน คุณ ช่วยทหารหาญ

ภาพข่าว : มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ แทน คุณ ช่วยทหารหาญ

ภาพข่าว : มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ แทน คุณ ช่วยทหารหาญ

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ กนกวัลย์ โฆษิตพิพัฒน์ และแทน โฆษิตพิพัฒน์ เจ้าของหนังสือเล่มแรกในชีวิต “แทน คุณ” ร่วมมอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือให้กับ พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อนำไปจัดซื้อเสื้อเกราะมอบให้แก่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบเงินอีกส่วนหนึ่งให้แก่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (ในพระองค์ฯ) และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการทหารกองประจำการในรุ่นต่อไป ณ พิพิธภัณฑ์ MOCA Bangkok ………………………………………………….