มาฆบูชา

มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

อยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งเสริมพุทธศาสนา จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมสิริมงคลชีวิตในงาน “มาฆบูชากรุงเก่า150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ปี 2563 อีกทั้งในปีนี้เป็นวาระอันเป็นมงคลครบรอบ150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของท่านที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ – ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, พระนิรันตราย, กราบรูปเหมือน,พระธาตุ-เส้นเกศา – ชมนิทรรศการเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงาน และหลักคำสอน ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต – ร่วมเวียนเทียน “วันมาฆบูชา” 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา […]

“ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา”

“ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา”

อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา กับงาน “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มาฆบูชา ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายในงานได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ๙ แผ่นดินมหามงคล ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศศรีลังกา, ประทศอินเดีย, สหภาพเมียนม่า, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศภูฏาน, ประเทศทิเบต, ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ และหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน พระอริยสงฆ์ขนาดเท่าองค์จริง ของหลวงปู่ทวด, สมเด็จพระพุฒาจารย์โต, หลวงพ่อสด, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และหลวงพ่อคูณปริสุทโธ มาให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และขอเชิญร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ “OTOP” ภายในงาน บริเวณชั้น ๒ หน้า Food Park ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค