มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เชิดชูคุณธรรมในสังคมไทย

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา มอบหนังสือทรงคุณค่า ในงาน “มาม่าวิ่งเพื่อน้อง”

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา มอบหนังสือทรงคุณค่า ในงาน “มาม่าวิ่งเพื่อน้อง”

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา กรรมการมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา ได้มอบหนังสือ “70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” และหนังสือ “100 ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” แด่ เวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ในงาน “มาม่าวิ่งเพื่อน้อง” (MAMA RUN 2018) โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล โดยผลิตภัณฑ์มาม่าร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ และโครงการอาหารกลางวันเด็ก โดยมีองค์กร นักวิ่งจากชมรมต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) ณ สวนหลวง ร.9 ทั้งนี้ภายในงาน ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา […]

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เชิดชูคุณธรรมในสังคมไทย

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เชิดชูคุณธรรมในสังคมไทย

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โดย บุญปกรณ์ โชควัฒนา และ ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ 10 ครูคุณธรรม 10 โรงเรียนคุณธรรม รวมถึงประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเยาวชนถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการคุณธรรม ดร. เทียม โชควัฒนา ได้กล่าวว่า “วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ ดร.เทียม โชควัฒนา จากไปครบ 26 ปี ผู้บริหาร และพนักงานในเครือสหพัฒน์ ได้พร้อมใจ จัดงานรำลึกคุณ ดร.เทียม โชควัฒนา ขึ้นในเช้าวันนี้ และ ได้ร่วมกันทบทวน คำสั่งสอนของ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ได้ปลูกฝังให้พวกเราทุกคน มีจิตสำนึก ที่จะดำรงชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม […]