“ยันฮี” สบช่องธุรกิจผู้สูงอายุขยายตัว ทุ่มงบ 10 ล้านบาทเปิด”ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี”

“ยันฮี” สบช่องธุรกิจผู้สูงอายุขยายตัว ทุ่มงบ 10 ล้านบาทเปิด”ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี”

“ยันฮี” สบช่องธุรกิจผู้สูงอายุขยายตัว ทุ่มงบ 10 ล้านบาทเปิด”ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี”

“ยันฮี” สบช่องธุรกิจผู้สูงอายุขยายตัว ทุ่มงบ 10 ล้านบาทเปิด”ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี” รองรับสังคมในเมืองไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดใน 3 เดือนรับลูกค้าได้ 60 เตียง หวังเก็บรายได้ปีละ 20 ล้านบาท ตั้งเป้าอนาคตขยายศูนย์ฯ เพิ่มเป็น 400 เตียงเทียบชั้นโรงพยาบาล นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่าได้เปิด “ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี” อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2560 เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้สูงได้ 60 เตียง ทั้งนี้ ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮีให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยได้เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะมีรายได้จากการศูนย์ผู้สูงอายุปีละ 20 ล้านบาท นพ.สุพจน์ กล่าวถึงการเปิดศูนย์ผู้สูงอายุ เนื่องจากพบว่า ในปี 2557 มีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด […]