ยิปรอค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะช่างก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานสากล

ยิปรอค ลงนามบันทึกข้อตกลงคยิปรอค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะช่างก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานสากลวามร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะช่างก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานสากล

ยิปรอค ลงนามบันทึกข้อตกลงคยิปรอค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะช่างก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานสากลวามร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะช่างก่อสร้างไทยสู่มาตรฐานสากล

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี นำโดย มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยยิปรอคมุ่งมั่นจัดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือช่างก่อสร้างไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานสู่ระดับสากล ฝ่ายนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เห็นพ้องว่าข้อตกลงนี้มอบประโยชน์ต่อตลาดแรงงานไทย ทั้งยังสอดคล้องกับแผนไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้มวลรวมของประเทศไทยให้สูงกว่าระดับรายได้ปานกลาง ผ่านการลงทุนพัฒนาด้านการศึกษาและการฝึกอบรม นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังพิธีลงนามว่า “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยทั้งโครงการพาณิชย์และที่พักอาศัย กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดอุปสงค์ด้านช่างก่อสร้างในตลาดแรงงาน ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมพร้อมดำเนินงานตามแผนร่วมกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานผู้มีทักษะ ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการทั้งสำหรับตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของประเทศในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการพัฒนาแรงงานในช่วงระยะเวลา 20 ปีนับจากนี้” นายธีรพล กล่าวเสริม มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ […]