ยุุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆเยาวชนชาย – หญิง สมัครปฏิบัติธรรม

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆเยาวชนชาย – หญิง สมัครปฏิบัติธรรม

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆเยาวชนชาย – หญิง สมัครปฏิบัติธรรม – หลักสูตรพัฒนาจิตยุวพุทธฯ 4 วันที่ 11-14 ต.ค.(เปิดรับสมัคร 20 ก.ค.-7 ก.ย..60) เยาวชนชาย – หญิง อายุ 7-11 ปี – หลักสูตรพัฒนาจิตยุวพุทธฯ 5 วันที่ 16-19 ต.ค. (เปิดรับสมัคร 20 ก.ค.-7 ก.ย.60) เยาวชนชาย – หญิง อายุ 7-11 ปี – หลักสูตรยุวเนกขัมม์ วันที่ 2-6 ตุลาคม 60 รับเยาวชนชาย – หญิง อายุ 13-17 ปี – หลักสูตรยุวธรรมบุตรี วันที่ 25-29 ต.ค. 60 เฉพาะเยาวชนหญิง อายุ […]