ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

ยูเนสโก ไมโครซอฟท์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กศน. เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา” สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดย ดร.กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการ (กลาง) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (ที่ 2 จากขวา) มร.ทิน โยว ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา เมียนมา (ขวาสุด) นายอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิด “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพา สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา […]