ยูโรมอนิเตอร์

ไฮเออร์ปูพรมแดงสู่แบรนด์อันดับ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกโดยยูโรมอนิเตอร์ 7 ปีซ้อน

ไฮเออร์ปูพรมแดงสู่แบรนด์อันดับ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกโดยยูโรมอนิเตอร์ 7 ปีซ้อน

ไฮเออร์ปูพรมแดงสู่แบรนด์อันดับ 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกโดยยูโรมอนิเตอร์ 7 ปีซ้อน   ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ในครัวเรือนชั้นนำของโลก ได้รับการจัดอันดับโดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลให้เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ไฮเออร์ได้รับเกียรตินี้โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาด จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระชั้นนำของโลกที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ประเทศ บริษัท และผู้บริโภค ไฮเออร์มีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 9.8 ของปริมาณการค้าปลีกทั่วโลกในปี 2558   มร. หยาง เสี้ยวหลิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย กล่าวว่าสำหรับในปี 2558 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของโลกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคใช้อินเตอร์เนตกันมากขึ้นในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัว โดยระบบการผลิตในอุตสาหกรรมที่เป็นระบบปิดและล้าสมัยไม่สามารถที่จะสนองความต้องการที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป ซึ่งบริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นในตลาดสินค้า แม้ว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั่วโลกจะมีการเติบโตไม่มากนัก แต่ไฮเออร์ก็สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไว้ได้ ด้วยการปรับโมเดลทางธุรกิจให้เข้ากับยุคอินเตอร์เนตและความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน   “ไฮเออร์ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค อาทิ โรงงานแบบออนไลน์ (Online Factories) ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยไฮเออร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ใน Industry 4.0 ไฮเออร์ได้เปิดโรงงานประเภทนี้ไปแล้วจำนวนหนึ่ง ได้แก่ โรงงานผลิตตู้เย็นในเฉินหยาง […]