ยูโรเปี้ยน

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพมอบกระเช้าขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพมอบกระเช้าขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณ คุณพรชัย เวชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 23 ที่ท่านได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของทางสมาคมศิษย์เก่าด้วยดีมาโดยตลอด และได้พูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจขนมขบเคี้ยว ซึ่งปัจจุบันได้ขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่ม AEC และมีการวิจัยและพัฒนาขนมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา