ย้อนวันวาน

กรมธนารักษ์ ชวนผู้สูงอายุร่วมย้อนวันวาน พิมานสนาน พิพิธบางลำพู

กรมธนารักษ์ ชวนผู้สูงอายุร่วมย้อนวันวาน พิมานสนาน พิพิธบางลำพู

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ร่วมงาน “ธนารักษ์ย้อนวันวาน พิมานสนาน พิพิธบางลำพู”เพื่อสร้างกิจรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งมอบความสุขกำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนบางลำพูในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบางลำพู พร้อมสัมผัสนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบางลำพูย่านการค้าเก่าแก่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การทำลูกประคบโบราณ และการทำยาดมสมุนไพร นอกจากนี้ยังจัดเตรียมอาหารคาวหวานขึ้นชื่อย่านบางลำพูมาไว้ให้ได้ลิ้มลองกัน ฟรีตลอดทั้งงาน ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ