รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อย.มอบรางวัลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

อย.มอบรางวัลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ

อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวม 51 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจ ทำดี คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ วันนี้ ( 18 กุมภาพันธ์ 2559 ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานประกอบการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ […]