ราชภัฎสวนสุนันทา

JobThai.com เข้าร่วมบรรยายในโครงการอบรม “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” พร้อมแนะนำนักศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

JobThai.com เข้าร่วมบรรยายในโครงการอบรม “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” พร้อมแนะนำนักศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆนี้ JobThai.com เว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 ของประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai.com ที่มาบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาจากโครงการ Career Ready Guide ที่ JobThai.com จัดทำขึ้นแก่น้องๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน เทคนิคการเขียนประวัติ (Resume) และการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ กรุ๊ป (ซีดีจี) นำโดยคุณนิลุบล เวลาเกิด และคุณสมปอง บรรดิษฐ ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือก ที่มาร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ ในครั้งนี้ด้วย