รายการดนตรีศรีรัตนโกสินทร์ “THE SOUND OF RATTANAKOSIN” ภายใต้คอนเซปต์ ทศรัชเฉลิมราชย์ (THAI MUSIC OF THE CHAKRI DYNASTY)

โปรมูสิกานำเสนอคอนเสิร์ตดนตรีไทยเต็มรูปแบบ โดยนำบทเพลงไทยในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านห้วงเวลาตลอดสิบรัชสมัย มาบรรเลงให้ฟังกันอย่างจุใจ

โปรมูสิกานำเสนอคอนเสิร์ตดนตรีไทยเต็มรูปแบบ โดยนำบทเพลงไทยในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านห้วงเวลาตลอดสิบรัชสมัย มาบรรเลงให้ฟังกันอย่างจุใจ

โปรมูสิกานำเสนอคอนเสิร์ตดนตรีไทยเต็มรูปแบบ โดยนำบทเพลงไทยในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านห้วงเวลาตลอดสิบรัชสมัย มาบรรเลงให้ฟังกันอย่างจุใจ พบกับวงดนตรีโจงกระเบนเต็มวง ทั้งวงปี่พาทย์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ วงมโหรีอันอ่อนช้อยงดงาม การเดี่ยวระนาดเอกแบบวิจิตรพิสดาร การเดี่ยวปี่ในที่เดินลมหายใจอย่างเหนือชั้น และพิเศษสุด วงเครื่องสายฝรั่งโปรมูสิกาจะร่วมบรรเลงด้วยในช่วงท้ายด้วย รายการเพลง รัชกาลที่ 1 โหมโรงปฐมบรมจักรี เพลงโหมโรงปฐมจักรี รัชกาลที่ 2 มโหรีพระสุบิน เพลงบุหลันลอยเลื่อน รัชกาลที่ 3 หลายทำนองสำเนียงถิ่น เพลงชุดภาษา รัชกาลที่ 4 แผ่นดินทองดนตรีไทย เพลงตับเชิด (เชิดจีน เชิดนอก เชิดชั้นเดียว) รัชกาลที่ 5 เทพบรรทมภิรมย์สุรางค์ เพลงชุดเทพบรรทมภิรมย์สุรางค์ รัชกาลที่ 6 กระทบฝั่ง บังใบ เพลงตับวิวาหพระสมุทร รัชกาลที่ 7 ประดับดาวในดวงใจ เพลงราตรีประดับดาว รัชกาลที่ 8 คำนึงในแสนคำนึง เพลงแสนคำนึง รัชกาลที่ 9 โยคีถวายไฟ บูชาไหว้เทวา เพลงโยคีถวายไฟ รัชกาลที่ 10 […]