ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฯ

ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฯ

ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฯ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์ ดร. ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คุณภรนิษฐ์ ฤทธิ์เดช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดแพร่ และคุณณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (หน่วยงานภายใต้การกำกับของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดแพร่และภูมิภาค พร้อมจัดเสวนาเอสเอ็มอี และเปิดคลินิกธุรกิจให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการภายในงาน ณ ห้องนคราแอทไนท์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่